DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Na Grobničkom polju u Borovoj Dragi, na području Senja u Borovu
i Borovom Vrhu, crni bor iz Paklenice, sa Biokova, Pelješca jedna sastojina
na Braču (Fantovi Dolci), jedna sastojina na Hvaru (čarton Dolac),
u Hercegovini na planini čvrsnici, Prenju i sa područja Konjica, Bugojna
i Vakufa crni borovi odgovaraju prelaznom obliku između austrijskog, dalmatinskog
i ilirskog crnog bora. Pretpostavljam, da je to jedna posebna
svojta crnog bora zbog toga, što ima određeno područje rasprstranjenja
i što mu je građa iglica sa svih navedenih lokaliteta ista, te bi ove lokalitete
trebalo posebno detaljno istražiti.


Iz tih istraživanja proizlazi, da je građa iglica veoma karakteristična
za pojedine svojte crnog bora. Najmarkantnije obilježje za sistematiku
crnog bora na osnovu anatomije iglica je epiderma i hipoderma. Isto tako
su veoma važni i ovi elementi: širina i visina poprečnog presjeka iglica,
broj slojeva transfuzijskog parenhima i broj sklerenhimskih slojeva kod
žila.


SI. 5. Poprečni presjek iglice austrijskog crnog bora (shematski) — Transverse
section of the needle ofPinus nigra ssp. austriaca)


Da je anatomska građa iglica karakteristična i bolje upotrebiva od
vanjske morfologije vidi se i iz ključa, koji sam donio. Dihotomski ključ
sastavljen je samo na osnovu anatomske građe iglica. Po njemu je lako
odrediti svojte crnog bora koje kod nas dolaze. Ovdje ću iznijeti samo dva
elementa iz toga ključa pomoću kojih se već mogu sa sigurnošću odrediti
neke svojte.


Na osnovu duljine epidermalnih stanica imamo dvije skupine crnog
bora kod nas:


A.
epidermalne stanice na konveksnoj strani 29—36 (40) u.
ssp. austriaca i ssp. dalmatica
I.
Broj slojeva hipodermalnih stanica na konveksnoj strani 2—3 [4]
ssp. austriaca
II.
Broj slojeva hipodermalnih stanica na konveksnoj strani 2—5
ssp. dalmatica
B.
Epidermalne stanice na konveksnoj strani 18—29 (32) n
ssp. Pallasiana, ssp. gorčensis i var. illyrica
I.
Broj slojeva hipodermalnih stanica na konveksnoj strani 3—5
ssp. Pallasiana
II. Broj slojeva hipodermalnih stanica na konveksnoj strani [1] 2—3
* ssp. gočensis i var. illyrica