DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 31     <-- 31 -->        PDF

dok su kod gočkog i ilirskog bora dimenzije za te elemente mnogo manje.
U tim elementima gotovo uvijek postoje signifikantne razlike kod naših
svojta.


Pored svojta crnog bora, koje sam opisao, prikazao sam građu iglica
i prelaznih oblika.


Na osnovu tih istraživanja o svojtama crnog bora kod nas austrij ski
crni bor ili ssp. austriac a dolazi u NR Sloveniji na području
Bovca na.Jerebici, u Trenti, uz dolinu Save Bohinjke iznad Nomenja, u
Karavankama na Begunjščici kod Rado vi j ice i na području Litije kod Dobovca.
U NR Hrvatskoj ovaj bor dolazi na Maloj Kapeli, gdje isto dolazi
i ilirski crni bor.


Gočki crni bor dolazi na planini Goču u NR Srbiji, ali na Goču
na nekim lokalitetima dolazi ilirski crni bor.


Ssp. gočensis var. ilirica dolazi u Srbiji na Đakovačkim planinama,
Zlatiboru, Zlataru, na Tari, u području Bajine Bašte i na području
Priboja. U jugoistočnoj Bosni i sjevernoj Crnoj Gori ilirski crni bor dolazi
na području Višegrada, Han Pijeska, na Ravnoj planini i na području
Plevlje. U Hrvatskoj ovaj bor dolazi na Plješivici i na Maloj Kapeli, gdje
dolazi i austrijski bor. Iz NR Makedonije jedan primjerak s područja Maleških
planina odgovara ilirskom crnom boru.


Subspecies dalmatica od prirode dolazi samo na otoku Braču
i Hvaru. Naknadno sam dobio od prof. dr. Horvatića i ing. C i a n i a
po jedan primjerak crnog bora s Pelješca iz predjela Vlaštica, koji odgovara
dalmatinskom crnom boru. S tog lokaliteta primjerci, koje sam prije
istraživao nijedan ne odgovara dalmatinskom crnom boru. Zbog toga bi
potrebno bilo sam poluotok Pelješac detaljno obraditi, kako bi se ustanovilo
točno područje t. zv. prelaznog crnog bora i eventualno dalmatinskog
crnog bora.


SI. 4. Poprečni presjek iglice dalmatinskog crnog bora (shematski) — Transverse
section of the needle of Pinus nigra ssp. dalmatica)


Pored ovih svojta u našoj državi dolaze na mnogo mjesta i prelazni
oblici.
Prelazan oblik između- austrijskog i ilirskog bora dolazi na području
Kočevske Reke, kod Iškog Vintgara, na Maloj Kapeli i donekle Plješivici.


Subspecies Pallasiana ili krimski crni bor dolazi kod nas
od prirode u jugoistočnom dijelu naše države u NR Makedoniji na području
Strumice (Kukla) i na planini Pljačkovici.