DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 29     <-- 29 -->        PDF

crnog bora često nepouzdane. Takav primjer imamo u radu Georgesc u
i I o ne se u-a o svojtama crnog bora iz Banata kod Baile Herculane. Mnogi
autori su zapazili, da u građi hipoderme i epiderme u iglicama kod svojta
crnog bora postoje jasne razlike. Zbog toga su neki autori kao na pr.
Ronniger, Schwarz i Delevoy pored vanjske morfologije uzeli
u razmatranje makar i djelomično i anatomsku građu iglica.


Zbog navedenih poteškoća razrade svojta crnog bora na osnovu vanjske
morfologije, a budući da se u anatomskoj građi iglica pokazuju kod
nekih elemenata znatne razlike, pokušao sam odrediti svojte crnog bora u
našoj državi samo na osnovu anatomske građe iglica.


Na poprečnom presjeku iglice istraženi su ovi elementi:


1. Širina i visina epidermalnih stanica na konveksnoj i ravnoj strani iglice.
2. Broj puci.
3. Broj slojeva hipodermalnih stanica na konveksnoj, ravnoj strani iglice kao
i u uglovima iglice.
4. Debljina membrana, širina lumena hipodermalnih stanica kao i veličina tih
stanica na konveksnoj strani iglice.
5. Zaobljenost hipoderme na konveksnoj strani iglice.
6. Broj smolenica.
7. Oblik sklerenhims´kih stanica oko smolenica kao i debljina mebrane tih
stanica.
8. Broj; slojeva transfuzijskog parenhima na floemskoj i na ksilemskoj strani
žila.
9. Broj sklerenhimskih slojeva iznad, između i ispod žila.
10. Širina i visina poprečnog presjeka iglica u mikronima.
0 0 0 0 °\


"^ *>***


/"*


l


1 o /


ft ) \


ft-> o


SI. 2. Poprečni presjek iglice gočkog crnog bora (shematski) — Transverse
i section of the needle of Fin us nigra ssp. gočensis)


Ispitujući građu iglica crnog bora sa područja naše države mogao sam
prvotno ustanoviti, da ona nije kod svih crnih borova jednaka. Razlike u
građi iglica prvo su se pokazale kao najmarkantnije između crnog bora
koji dolazi na našim dalmatinskim otocima i kontinentalnog crnog bora.
Iz Makedonije materijal također nije bio jedinstven. Sa pojedinih nalazišta
crni bor je u nekim elementima bio veoma sličan dalmatinskom crnom boru,
dok je u drugim elementima veoma odstupao od njega. Sa drugih lokaliteta
iz Makedonije crni bor se još mnogo više razlikovao od onog iz Dalmacije
i bio je sličan onom iz Zapadne Srbije i Istočne Bosne.


Razlike su u građi iglica sa raznih područja Jugoslavije veoma velike.
Već na osnovu djelomičnih analiza mogao sam crni bor podijeliti kod nas
u četiri skupine. Prva skupina iz istočnog dijela Makedonije, druga iz za