DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 26     <-- 26 -->        PDF

parce que les sapins de cette population pouss´ent bien en hauteur. Nous avons determine´
l´accroissement en volume de la seconde population en utilisant la fomule du
taux d´accroissement de la surface terriere, parce que l´accroissement en hauteur de
ces sapins est dejä tres faible (voir photo No 1).


A = 6´56 m3 par an et par ha
B´ = l´34m3 par an et par ha


Les sapins de chacune des deux populations sont bien meles dans le peuplement
dit »Belevine«, ou il n´y a pas d´autres maladies ni insectes dangereux. C´est pourquoi,
il semble permis de dire que les sapins de la seconde population pousseraient aussi
bien que les sapins de la premiere s´il n´y avait pas eu de guis. Dans ce cas la,
l´accroissement annuel en volume de la seconde population serait superieur ä 1´34 m3
par hectare. En nous basant sur le grossissement moyen annuel des sapins dans la
premiere population, nous avons constate que l´accroissement annuel de la seconde
pourrait s´elever ä 1´66 m3 par hectare, s´il n´y avait pas de gui (voir le tableau*
No 6). La perte d´accroissement est de G = 1´66 m3 —1´34 m3 = 0´32 m3 par an et
par hectare, ce que signifie que l´accroissement en volume des sapins attaques par
le gui est diminue de 19°/o.


II serait sans doute interessant de continuer ces recherches dans les autres


regions et de proceder ä d´autres verifications.


ZNAČENJE ANATOMSKE GRAĐE IGLICA KOD SVOJTA
CRNOG BORA U JUGOSLAVIJI


DR. MIRKO VIDAKOVIĆ — ZAGREB


I. Uvod
A natomska građa iglica kod borova više ili manje upotrebljava se u siste


matske svrhe. Rod Pinus dijeli se u dva podroda (Haploxylon
i Diploxylon ) na osnovu toga, da li ima jednu ili dvije žile u iglici.
Unutar svakog podroda kod sistematske klasifikacije uzimane su u obzir
i anatomske oznake iglica. Niže sistematske jedinice od vrste određivane
su većinom na osnovu morfoloških karakteristika, U ovom radu, koji je
većim dijelom kratki prikaz moje disertacije (19), prikazane su svojte
crnog bora kod nas određene samo na osnovu anatomske građe iglica.


II. Kratki prikaz rad,ova o svojtama crnog bora
Na sistematici svojta crnog bora mnogo se radilo i pisalo, pa i pored
toga to pitanje nije još razjašnjeno. 0 nekim svojtama crnog bora danas
već imamo jasnu sliku, dok su druge malo razjašnjene.


Područja su crnog bora: južna Evropa, sjeverna Afrika i Mala Azija.
Crni bor obiluje oblicima. Ovdje ćemo se zadržati na njegovim svojtama,
koje kod nas dolaze, budući da o stranim svojtama nemamo dovoljno podataka,
i *: j * > 1 Pp


Crni je bor prvi opisao Arnol d 1785. g. sa područja južne Austrije
pod imenom Pinus nigra. Schwarz osporava prioritet toga
imena i on crni bor naziva Pinus maritima Mill. Jasno je, da je


244


\