DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 66     <-- 66 -->        PDF

jednog ili drugog roditelja — bez intermedijarnih formi. Istraživanja oblika kore kao
vanjske oznake kvaliteta drveta pokazala su da ova kategorija, nije ovisna samo od
staništa, nego u velikoj mjeri i o genetskoj konstrukciji individue. Pomanjkanje breze
sposobne za šelklade na pješčanim tlima dokazuje i ovisnost kvaliteta drveta od
staništa.


Autor u daljnjem izlaganju navodi značaj breze za izradu furnira i potrebu
daljnjeg istraživanja ove posebne »rase« na područjima Njemačke.


lilies Z. M. — POKUSI SA KOLHICINOM KOD ARIŠA I SMRČE (S. 36—39)
Djelovanjem kolhicina na sjemenje vrsta Larix decidua, L. leptolepis
i Pice a excels a nastale su biljke i himere sa tetraploidnim stanicama. Istraženi
su visci korijena i izbojaka, pa su nađene i biljke sa tetraploidnim stanicama na
korijenu i diploidnim na vršku izbojka, Izgled normalnih izbojakä dozvoljava
pretpostavku da već dvogodišnje biljke reguliraju (smanjuju) broj hromosoma, ali
da ovi još nisu poprimili svoj iskonski habitus. Zbog toga je potrebno stalno praćenje
pokusa.
Na kraju ove sveske (S. 58—60) nalaze se skraćeni izvodi iz referata koji su
održani na drugom radnom sastanku Zajednice za šumarsku genetiku u München-u.
Ti referati nose naslove:
Greh n J.: O održavanju klijavosti kod topolovog sjemena.
lilie s Z. H.: Izbor i umjetno stvaranje poliploidnih ariša i smrča.
Kiellande r C. L.: Srednjeevropske smrče na švedskim pokusnim plohama.
Krahl-Urban. : Naslijedne osebine i izbor elitnih stabala kod hrasta i bukve.
Langne r W.: Pokusi sa križanjem raznih vrsta smrča.
Langne r W.: Uzgoj bijelog bora otpornog spram osipa iglica.
Mülle r D.: Istraživanja i razlikovanje topolovih klonova.
Rohmede r E. — Istraživanja o rasporedu spolova kod cvjetova gorskog
jasena.
Rubne r K.: Gornjobavarska rasa crne johe.
Schlenker G.: Uzgoji u sekciji L e u c e roda P o p u 1 u s.
Schmid t H.: Održavanje autohtone visinske smrče putem kalem-plantaža.
Ster n K.: Uzgoj Duglazije otporne protiv Adelopusa.
Neki od ovih referata objavljeni su u narednim sveskama u cjelini, pa ćemo ih
tamo također prikazati.


Sveska 3.


Grehn J. — O POJAVAMA CIJEPANJA I FOTOPERIODIČKIM UPLIVIMA
KOD KRIŽANJA UNUTAR SEKCIJE POPULUS LEUCE DUBY (S. 61—69)


Autor je izvršio križanja dvaju različitih ženskih primjeraka P o p u 1 u s
<. a n e s c e s sa muškim primjercima P. tremul a iz različitih geografskih širina.
Ona su mu dala populacije potomstva koje su se cijepale u jasno rastavljene grupe
normalnih i patuljastih biljaka. I ukrštavanje muške Populu s nigr a dalo< je
isto cijepanje. Patuljasto potomstvo nastalo je kao jedina forma u ukrštavanju
Populus tremula — Populus tremula, kod kojih je jedan roditelj bio
iz sjeverne Švedske, a kao uzrok se tu može uzeti fotoperiodična ovisnost prilagođavanja
na prilike dugog dana. Patuljasto potomstvo u križanjima Populu s canescen s
vjerovatno treba dovesti u vezu sa neposrednim djelovanjem »gena uzrasta«. Grupe
normalnih biljaka pokazivale su (kroz heterozis) povećan rast i bitno poboljšane
forme, naspram do sada većinom upotrebljavanih izdanaka, tako da daljni pokusi
u ovom pravcu mogu imati za šumarstvo veliko značenje.


216