DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 6     <-- 6 -->        PDF

PREBIRNI NAČIN GOSPODARENJA U NISKIM PRIVATNIM ŠUMAMA


CRNIKE (QUERCUS ILEX) NA OTOKU OLIBU


GOSPODARSKA ŠUMA I PAŠNJAK


Ing. Dimitrije Bura — Split


1. Položaj, površina, stanovništvo, stoka i historijsko posjedovni odnosi
Položaj
Otok je Olib u grupi sjevernodalmatinskih jadranskih otoka, na 45°2B´ sjeverne
širine i 14°40´ istočne dužine. Dužina razvedene obale iznosi 31,5 km. Najviša
kota je 72 metra. U upravnopolitičkom pogledu otok pripada NO općine Sillba, a NO
kotara Zadar. Na cijelom otoku postoji jedno nastanjeno mjesto istoga imena.
Površina
Površina otoka po kulturama i podacima katastra iznosi:


Njiva 80 ha 3%
Vrtova 49 „ 2%
Voćnjaka 60 „ 2,5% 13%
Vinograda 137 „ 5%
Livada 5 0,5%
Pašnjaka 1.300 , 47%
Šuma 908 „ 33% 80%
Neplodno 199 „ 7% 7o/o


Ukupno: 2.740 ha 100%


Stanovništvo
Prema statističkim podacima za 1954. god. stanje je:


Domaćinstava 217
Stanovnika 789


Od toga je 317 muških i 472 ženskih. Treba napomenuti da je brojno stanje
stanovnika u opadanju. Godine 1910., bilo je 1331 stanovnik, a 1948. god. 920, dok je
danas 789. Najveći broj se iselio u Ameriku. Glavno zanimanje stanovnika je poljoprivreda
i to: vinogradarstvo, maslinarstvo i stočarstvo; te šumarstvo, t. ju njega i
korišćenje niskih šuma crnike na jedan način, kakav nemamo ni na jednom drugom
otoku na Jadranu, Ribarstvom se bave veoma malo, i oni su više poljoprivrednicistočari.


Dr. Rubi ć za Olib kaže: »Ima ih 1000 na Olibu, 1000 u Americi i imaju 1000
ovaca. Olibu više koristi 25 ovaca neg ona Pagu 1000, jer se na Pagu ovce ne čuvaju
kao na Olibu.« >


Od glavnih prihoda računa se da imaju godišnje 15 do 20 vagona vina, 400 do
500 q ulja, 130 do 140 q sira i 120 do 150 vagona drveta.
U okviru Poljoprivredne zadruge, koja je osnovana još 1933. god. imaju uzornu
siranu u kojoj proizvode poznati i \valitetni Olibski sir.


Za šumarstvo je interesantno, da je na Olibu 1935. godine osnovana
prva i u Dalmaciji jedina Drvarska zadruga, koja je u to doba udružila
sitne posjednike niskih šuma crnike radi izrade i prodaje drveta, namijenjenog
prvenstveno za eksport u Italiju, jer Olib svake godine i redovno
proda 120 do 150 vagona prvorazrednog ogrjevnog drveta crnike za eksport.