DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 5     <-- 5 -->        PDF

do 225, 257—281, 317—350. — »Osvrt na pitanje o upotrebi 3. i 4. priloga
D šum. zakona«, »Šum. list« 1921, str. 5—14. — »Die Bestandesmassenaufnahme
mittels Probestämen. Bisherige und neue Gesichtspunkte«, Wien
1922, str. 1—102. — »Dedrometrija«, udžbenik i priručnik, Zagreb 1922,
str. 1—356. — »Još nešto o veličini dopustivog zaokruženja u očitavanju
promjera prigodom klupovanja sastojina«, »šum. list« 1923, str. 199—203.


— »0 ustanovljivanju drvne količine sortimenata pomoću apstraktnih primjernih
stabala i t. zv. dendrometara«, »šum. list« 1923, str. 697—712. —
»Über einige Probleme in der forst. Zuwachsprozentlehre«, Centralblatt für
das gesamte Forestwesen 1923, str. 209—238. — »Prilog k pitanju izmjere
promjera na nepravilnim poprečnim prerezima debla«, »šum. list« 1924, s.
123—136, 180—190, 225—241. — »0 pogreškama skopčanim sa mjerenjem
stabala u oborenom i osovnom stanju«, »Šum. list« 1924, s. 645—662.
— »0 količini otpatka pri obdjelavanju oblovine u oštrobridne grede«, »Šumarski
list« 1925, str. 213—228, 267—284. — »0 odnošaju drvnog prirasta
u stabala naprama jednoj komponenti toga prirasta«, Glasnik za šum.
pokuse, 1926, str. 9—51. — »0 ustanovljivanju periodičnog sastojinskog
prirasta«, Spomenica Jug. šum. udruženja, Zagreb 1926, str. 543—546. —
über zwei neuerdings aufgetauchte dendrometrische Fragen«, Forstwissen.
Centralblatt 1926, s. 791—798. — »Einiges aus der Zuwachstheorie«, ibid.
1927, s. 555—560. — »Ein neuer Begriff des Standortsweisers«, Glasnik
za šum. pokuse 1927, s. 100—149. — »Zakon o prenošenju pogrešaka u
novom svjetlu«, Godišnjak Sveučilišta 1929, s. 753—772. — »Jedna nova
jednadžba rastenja, Spomenica Vinkovačke gimnazije, Osijek 1930, strana
120—130. — »0 srednjoj pogreški sume«, »šum. list« 1930, s. 379—382.
— »Kubisanje sastojina s pomoću slobodno izabranih primjernih stabala«,
»Šum. list« 1930, s. 492—495. — »O grupisanju sastojine oko slobodno
izabranih primjernih stabala«, »šum. list« 1931, s. 368—380. -— »0 debljinsko-
visinskim skupinama u dendrometriji«, »šumarski list« 1931, str.
672—686. — »K pitanju raspoređivanja primjernih stabala među pojedine
debljinske skupine«, Glasnik za šum. pokuse 1931, s. 281—303. — »K pitanju
kombinovane upotrebe konkretnih i apstraktnih stabala pri kubisanju
sastojine«, Glasnik za šum. pokuse 1931, s.314—325. — »0 srednjoj
pogreški sume«, »šum. list« 1933, st. 706-717. — »Analitički oblik zakona
rastenja«, Gl. za šum. pok. 1935, s. 189—282. — »Analitički lizraz za sastojinsku
visinsku krivulju, Glasnik za šum. pokuse 1935, str. 283—310. —
»Über den bei der Bestandeskubierung zu befürchtenden mittleren Fehler«,
Lesovodska Misl, Sofia 1937, br. 2, 3, 4. — »0 srednjoj mogućoj pogreški
pri kubisanju sastojine«, »šum. list« 1937, s. 567—598. — »0 izgledima
i mogućnostima numeričkog bonitiranja stojbina«, Glasnik za šum. pokuse
1938, s. 319—373. — »Fiziološko-dinamički osnovi funkcija rastenja«, Gl.
za šum. pokuse 1938, s. 374—389. — »0 nekim formulama za prosječni
postotak prirasta«, »šum. list« 1939, s. 215—225. — »0 racionalnom postotku
primjernih stabala«, »šum. list« 1939, s. 226—228. — »Metode ubrzanog
izračunavanja parametara za neke novije funkcije rastenja«, »šum.
list« 1939, s. 299—309. — »O analitičkom izražavanju sastojinske strukture
«, Glasnik za šum. pokuse 1948, s. 293—366. — »0 analitičkom izražavanju
sastojinske strukture. Dodatak«, Glasnik za šum. pokuse 1952, s.
1—24.
Većina Levakovićevih radova proviđena je iscrpnim resumeima na
stranim jezicima. Prof. Dr. Nikola Neidhardt