DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 46     <-- 46 -->        PDF

NAGRAĐIVANJE RADNIKA I SLUŽBENIKA U ŠUMARSTVU


U ni jednoj privrednoj grani ne postoji takva šarolikost u načinu plaćanja
radnika i službenika, kao u šumarstvu. Evo ih

1. Sistematizirani službenici po Osnovnoj uredbi o zvanjima i plaćama službenika
državnih organa (SI. list 4/54).
2. Radnici i neki službenici po Uredbi o plaćama radnika zaposlenih u državnim
nadleštvima i ustanovama (SI. list 16/52).
3. Lugarsko osoblje po Pravilniku o zvanjima i plaćama službenika šumarskotehničke
pomoćne službe (SI. list 35/52).
4. Neki radnici po Tarifnim pravilnicima susjednih Drvno-industrijskih poduzeća.
5. Radnici zaposleni na nisko ili visoko-gradnjama po Propisima za radnike
zaposlene u građevinarstvu.
6. Neki radnici i službenici po nikakvoj Uredbi niti propisu, već po najboljem
nahođenju dotičnog rukovodioca ili po pogodbi. I najzad:
7. Radnici i službenici po Posebnim propisima, koje donosi Narodni odbor kotara
na osnovu člana 19. Osnovne uredbe o ustanovama sa samostalnim financiranjem
(SI. list 51/53).
Ovakvo stanje je posljedica organizacione nesređenosti u šumarstvu. Iz takvog
stanja proizlaze štetne posljedice za radnike i službenike, bilo u pogledu materijalnog
osiguranja za vrijeme bolesti ili iznemoglosti, bilo prilikom plaćanja godišnjih"
odmora, vojme vježbe i slično. Najbolji likvidator često dođe u položaj da nezna kako
bi trebalo postupiti u konkretnom slučaju.


Izlaz iz prednje situacije trebao bi uslijediti donošenjem posebnih propisa o
plaćama radnika i službenika zaposlenih u ustanovama sa samostalnim financiranjem,
među koje ustanove spada i šumarija, a za koje donošenje su ovlašteni NO
kotareva nadopunom čl. 19. Osnovne uredbe o ustanovama sa samostalnim financiranjem.
Prije donošenja takvih propisa, potrebno je prodiskutirati i istaći neke momente,
koji u dosadanjim načinima plaćanja šumskih radnika nisu bili dovoljno naglašeni
ili su bili posvema zapostavljeni.


Najteži i najmarkantniji posao u šumarstvu predstavlja posao sječe i izrade
drvnih sortimenata. Radi toga i želimo analizirati njegov način plaćanja. Ovaj posao
se obavlja u goloj i otvorenoj prirodi — u šumi, pod složenim uslovima. Radi složenosti
uslova, te radi lakšeg prikaza i ocjene njihove težine, potrebno je pristupiti
njihovom razčlanjivanju i promatranju svakog za sebe, nastojeći njihovo obilježje,
veličinu i međusobni odnos izraziti u matematskoj veličini, odnosno dinarskoj vrijednosti.
Zato je neophodno potrebno, da se kod razrade tarifnih stavova, konačna satnica
iskazuje odvojeno za iznos osnovne satnice i odvojeno za iznos dodatka za posebne
uslove rada. Osnovna satnica označuje kvalifikaciju radnog mjesta ili radnika,
a dodatak za posebne uslove rada sadrži nagradu za sve ono, što je karakteristično
baš za to radno mjesto, i po čemu se ono razlikuje od ostalih mjesta iste ili neke
druge privredne grane.


Raščlanjeni uslovi izraženi u dodacima za uslove rada sastojali bi se od:


1. Dodatka za dangubu do koje je došlo bez krivice radnika zbog više sile.
2. Dodatka za podmirenje povećanog izdatka za utrošak visoko-kalorične hrane.
3. Dodatka za povećano uništenje odjeće i obuće.
4. Dodatka za amortizaciju i održavanje vlastitog alata.
5. Dodatka za opasnost po život.
6. Dodatka za izbivanje izvan obiteljskog doma, život u šumi — daleko od naselja
i nemogućnosti uživanja najelementarnijih razonoda.
7. Dodatka za težak fizički rad, obavljanje rada kod niske temperature, na vjetru,
u mokrom i t. d. ´
Promatrani dodaci svaki za sebe i izraženi u dinarskoj vrijednosti izgledali bi
ovako: