DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 43     <-- 43 -->        PDF

ne trasira put, a da se ne bi uzelo u obzir prilike i okolina kod izbora njegovog mjesta
odnosno položaja na terenu. Klimatske, biotske i prilike tla najbolje se odražavaju
u biljnoj vegetaciji, a ta nam je dana vegetacijskim kartama. Iz ove karte u
mogućnosti smo unaprijed odrediti poteškoće, koje nas čekaju pri izgradnji puta.
Skupocjeni putovi kao autostrade zahtijevaju naročito pomno i detaljno izrađene
vegetacijske karte. Ta karta nije nam potrebna samo zbog velikih kosina nasipa i
usjeka, stanja vode, nego i za određivanje prilika tla kao podloge cesta, te mjesta
opasnosti odrona tla, vrste tla, i t. d. Karte ove vrste upotrebile su se veoma korisno
prilikom trasiranja autostrada u Njemačkoj. Pored toga dolazi u obzir i učvršćivanje
pokosa nasipa i usjeka biljnim pokrovom kod izgradnje putova i željeznica. Izrada
vegetacijskih karata i njihovo tumačenje kao i učvršćivanje pokosa nasipa i usjeka
je područje rada biološkog, odnosno šumarskog stručnjaka. Prema tome na tom području
ne će se moći mimoići suradnja spomenutih struka.


Možda se pomekada dešavalo, da su šumarski stručnjaci rješili zadatke sa područja
djelatnosti građevinara. Pretpostavljam, da su to bili samo pojedinačni slučajevi
i opravdani su u toliko, što građevinari nisu mogli dospjeti da ih izvrše uslijed
preopterećenosti, te se prema tome ovo može smatrati kao pomoć jedne struke drugoj,
a ne kao preotimanje područja djelatnosti.


Priznajem, da je od velike važnosti i određenje područja, koja pripadaju šumarskim
odnosno građevinarskim stručnjacima. Zbog ograničenog opsega ovog izlaganja,
ovom prilikom samo spominjem neka granična područja djelatnosti, koja pripadaju
šumarskoj struci kao: uređenje bujica, gradnja šumskih transportnih sredstava (šumski
putovi i ceste, šumske željeznice, koturače, riže, točila i ostalo), izgradnja manjih
drvenih mostova i propusta, gradnja jednostavnih zidanih zgrada (jednokatnice), te
baraka i ostalih specifičnih šumskih objekata (trusnice, parionice, sušare i t. d.).
Također je domena rada šumarskog odnosno drvno-industrijskog stručnjaka projektiranje
proizvodnog procesa i rasporeda strojeva, kao zgrada kod izgradnje drvnoindustrijskih
postrojenja, zatim izrada investicionih programa. Detaljnu razradu i
ocjenu pripadnosti prepuštam operativi da je izvrši u praksi, a na osnovu postavljenog
mjerila i ostalih utjecajnih elemenata.


Godine
Šumsko kamionske ceste
novograd. rekonstruk.
Šumske
željeznice
1947 29 33 130
1948 120 152 209
1949 110 106 221
1950 52 45 144
1951 67 47 168
1952 80 35 20
1953 96 22
1954 115 25
Svega: 669 465 892


Tabela prikazuje izvršene radove na niskogradnjama od strane šumarskih stručnjaka
od 1947—1954 godine. Naglasujem, da su obavljeni ovi opsežni radovi pod
kontrolom građevinskih stručnjaka i ostalih vlasti, a na zadovoljstvo investitora. Pri