DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Uočavajući sve ove koristi od smolarenja, kako za šumarstvo tako i za
stanovništvo Dalmacije, godine 1954. pristupilo se je izgradnji destilerije
smole u Starigradu na otoku Hvaru, koja će biti u sklopu šumarstva. Pretpostavlja
se, da će se u ovoj destileriji prerađivati sva smola koja se proizvodi
u Dalmaciji, a možda i u ostalim krajevima Hrvatske. Pritom postoji
namjera, da se u toj destileriji osim same destilacije smole, postepeno
pristupi i destilaciji eteričnog bilja (ružmarina i dr.), kao i borovih iglica,
a također i daljnjoj preradi terpentine i kolofonija u produkte, koji će imati
naročito veliku važnost za razvoj vinogradarstva i voćarstva u Dalmaciji.


Pri svemu ovom najvažnije je, da se smolarenje šuma uskladi sa potrajnim
gospodarenjem na kršu. Ovo je problem, koji zbog svoje važnosti
i opsežnosti ne može biti predmet ovog članka.


Intenziviranje i racionaliziranje gospodarenja sa sačuvanim borovim
šumama u Dalmaciji bit će samo mali doprinos u okviru velikih akcija koje
mora država izvršiti, da bi odvratila stanovništvo Dalmacije od ogoljelih
i degradiranih površina krša, koje potom pošumljenjem i melioracijom
mogu biti privedene šumskoj kulturi i gospodarenju. Na taj način borove
sastojine u Dalmacije dolaze među najvrednije naše sastojine, te će s obzirom
na svoju važnost dobiti pravo mjesto u privredi Dalmacije, koju prije
nisu imale.


LITERATURA:


1. B i ć a n i ć B.: Proizvodne snage i realizacija cilja šumskog´ gospodarstva
(»Šumarski list« broj 3—4 iz 1955.).
2. D u d i ć M.: Povećanje prinnosa borove smole pomoću smeše hlorovodične
kiseline i kalcijeva hlorida (»Šumarstvo« br. 11-12 iz 1954.).
3. Guinaudea u J.: Uzgoj i iskorišćavanje primorskog bora u Landu
(»Šumarski list« br. 12, 1954.)..
4. Meštrovi ć R.: Smolarenje na. kršu (»Šumarski list« br. 1-2 iz 1954.).
5. Pejosk i B.: Osvrt na industrijsko smolarenje u našoj zemlji (»Šumarski
list« br. 3, 1953.).
6. Pejoski B.—Radimir D.: Savremeni pogledi na stimulirano smolarenje
(»Šumarski list« br. 4-5 iz 1953.).
7. Potoči ć Z.: Šumarstvo i drvna industrija NRH u narodnoj privredi (Referat
1954. god.).
8. Radimi r D.: Razvoj smolarenja u NRH i proizvodnja smole u svijetu
(»Šumarski list« br. 11, 1953.).
9. Ugrenovi ć A.: Upotreba drveta i sporednih produkata šume (Zgb 1948.).
10. Prvi nacrt mogućnosti razvitka privrede na području NRH za godinu 1953-
1962, »Šumarstvo (Zagreb, 1953.).
SUMMARY


The melioration of degraded and the afforestation of denuded forest areas in
Dalmatia is linked up with the problem of wood cutting and live stock overgrazing
in areas inhabited by poor population. Among the measures aiming at averting the
country population of Dalmatia from these denuded and degraded forest areas, is
also intensification of economy with the preserved forests ii>, Dalmatia.


Dalmatia possesses 60thus enabling a rapid development resin-tapping after the war.


It is common knowledge that the economy of existing forest areas should be
directed in such a way that the society´s needs should be met permanently with the
final forest products. In comparing the walae of,these final products (gross products)
realized from the yield per 1 ha of Aleppo-pine forests, where resin-tapping is practised,
with the yield per 1 ha of same such forests where no resin-tapping is practised,
and in comparing the value of the final products with the yield per 1 ha of other