DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 4     <-- 4 -->        PDF

njegove snage, dalo im smisao i cilj. Nakon stečenog doktorata vraća se
u domovinu. Službuje na šumarijama Otok, Pleternica, Raj evo Selo.


God. 1917 Levaković bude pozvan u Zagreb za suplenta na šumarskoj
akademiji. Predaje niz predmeta i uporno radi na podizanju te ustanove.
Godine 1919 Akademija je pretvorena u Poljoprivredno-šumarski fakultet.
Time je poljoprivredna i šumarska nastava konačno došla, posve na Sveučilište.
Godine 1920 Levaković je izabran i imenovan redovnim profesorom
za predmet dendrometriju. Do umirovljenja 1952 on predaje taj predmet
i predstojnikom je fakultetskog Zavoda za dendrometriju i Zavoda za šum.
pokuse, a školske god. 1951/2 i dekanom fakulteta. Dugi niz godina urednik
je Glasnika za šumske pokuse i šumarskog lista.


Šumarski list podigao je na zamjernu visinu. I ne samo to. U najkritičnije
doba po List, pod konac i neposredno poslije Prvog svjetskog rata,
gotovo vlastitom snagom ga je održavao.


Radio je noću, godinu za godinom, decenij za decenijem. Iz njegove
radne sobe na fakultetu blizu četiri decenija svijetlilo je svijetlo u noć.
Svijetlila je i njegova naučna misao sa fakulteta. Stvorio je djela, koja su
pronijela njegovo ime i ime našeg šumarstva širom svijeta. Sav se je posvetio
nauci. Njoj je žrtvovao i svoj privatan život. A bio je vanredno
skroman i povučen. Jednom je rekao: »Nauka je poput cvijeta ljubice,
skrivena, nalazi je samo, tko je traži«.


Djelo prof. Dr. Levakovića je veliko. Nesamo na polju dendrometrijske
nauke i »šumarskog lista« već naročito i naučne izgradnje Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta u Zagrebb.


Rijetko koji nastavnik bio je tako duboko cijenjen i voljen od svojih
đaka i kolega kao prof. Dr. Levaković. Poštivali su ga zbog njegovog intenzivnog
naučnog stvaranja, objektivnosti, plemenitosti, čvrstog značaja i
širokih shvaćanja. Zajednica mu se nije dovoljno odužila za njegov rad.
Nakon umirovljenja živio je u teškim materijalnjm prilikama s neopskrbljenom
nećakinjom i njenom kćerkom te stalnom bolešću u kući.


Pokopan je na Mirogoju u Zagrebu. Od strane vijeća Poljoprivrednošumarskog
fakulteta oprostio se je s njime starješina šumarskog odjela
akademik prof. A. Ugrenović, od strane šumarskog društva Hrvatske Ing.


S. Frančišković, a u ime bivših đaka te šumara Slavonije Ing. M. Strineka
iz Vinkovaca.
Homo aureus mortus est. Dragocjen je čovjek umro. Neka je slava
prof. Dr. A. Levakoviću i trajna spomen među nama.
Radovi . — »Vergleichende Untersuchungen über die Zuwachleistungen
der Eiche, Esche und Ulme«, disertacija, u prevedenom izvatku
štampana u »šumarskom listu« 1913, str. 321—342. — »Ustanovljenje
kockovne sadržine sastojina po t. zv. vinkovačkom načinu«, »šumarski list«
1915, str. 1—23. — »0 ustanovljivanju srednje sastojinske starosti«, »Šumarski
list 1917, str. 357—394. — »0 uporabi 3. i 4. priloga D šum. zakona
«, »šum. list« 1918, str. 75—87. — »0 prirastu i postotku prirasta«,
»Šum. list« 1918, str. 279—348. — Über die Berechnung des mittleren Bestandesalters
« Forstwisssch. Centralbl. 1918, str. 81-—102, 145—152. —
»Zaokruživanje promjera kod klupovanja sastojina«, »Šum. list« 1919, str.
343—350, 1920, str. 7—14, 179—185. — »0 primjernim stablima kod kubisanja
sastojina«, »šum. list« 1920, str. 57—107. — »O točnosti i praktičnosti
raznih metoda za kubisanje sastojina«, »šum. list« 1920, str. 197


154