DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE


GODIŠTE 79 MAJ-JUNI GODINA 1955


| DR. ANTUN LEVAKOVIĆ


Dne 2. ožujka umro je u 71. god.
života redovni sveuč. prof, u im. Dr. A.
Levaković. Rodio se 1885 u selu Rokovcima
u Slavoniji. Klasičnu gimnaziju
svršio je u Vinkovcima. Posvetio se zatim
studiju šumarstva.


Levakovićevo školovanje interesantno
je za tadašnje prilike u Hrvatskoj. Drž.
šume bile su pod stranom (mađarskom)
upravom, koja nije priznavala kvalifikacije
našeg Gospodarsko-šumarskog učilišta
u Križevcima. Odatle borba domaćih
sinova, da se šumarska nastava iz Križevaca
prenese na Sveučilište kao najvišu
naučno-nastavnu ustanovu kod nas i izjednači
s visokoškolskom nastavom inozemstva.
Rezultat toga nastojanja bilo je
otvaranje Šumarske akademije u Zagrebu
(1898). Sredstva za podizanje zgrade
(Vukotinovićeva 2) sakupilo je Hrvatsko


šumarsko društvo. Ali, usprkos tih žrtava, šumarskoj nastavi još ni ovoga
puta nisu posve otvorena vrsta Sveučilišta. Poteškoća je došla od samog
Sveučilišta, jer poljoprivredne i šumarske nauke da ne spadaju na univerzitet.
Šumarska akademija bila je samo »prislonjena« na Mudroslovni fakultet.
Njenim apsolventima nije priznat rang visokih škola inozemstva.
Sa šumskim bogatstvom Hrvatske i dalje su gospodarili stranci.
Levaković je svršio Akademiju 1907. Službovao je zatim u šum. operativi
(Gradiška imovna općina, vlastelinstvo Valpovo, Brodska imovna
općina). Brzo je uočena njegova velika naklonost za naučnim radom.
Brodska imovna općina šalje ga u Beč da tamo doktorira (na Šum. akademiji
to nije bilo moguće) uz obavezu, da se zatim vrati toj ustanovi.
Levaković je u Beč pošao »po svome pristanku, ali ne i na vlastitu molbu«.
U Beču nisu priznavali rang zagrebačke akademije. Premda odličan đak u
gimnaziji i akademiji, morao je sve ispite u Beču (Hochschule für Bodenkultur)
ponovo polagati i tek onda je mogao predati disertaciju. Podcjenjivanje
škole u Zagrebu i rođene grude nije ga slomila. Obratno, povećalo je