DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Teme predavanja su bile:


1. Historijat i zadaci fotogrametrdje; 2. Monokularno i stereoskopsko promatranje;
3. Fotogrametrijisko stereoskopsko promatranje; 4. Orijentacija snimaka; 5. Foitogrametrijsko
stereosfeopsko mjerenje; 6. Fotogrametrijski objektivi; 7. Fotografija;
S. Fotokamere i pomoćni instrumenti (statoskop i horizontna kamera); 9. Grafičko
redresiranje; 10. Optičko, grafičko i optičko-mehaničko redresiranje; 11. Radijalna
triangulacija; 12, Nutarnja, relativna i apsolutna orijentacija stereoparova; 13. Kratak
pregled stereoinsttrumenata; 14. Aeroprojektor multiplex i stereokomparator; 15.
Aerofototaksacija (dešifriranje vrste drveća, iizbrajanje istabala, mjerenje projekcije
krošanja, mjerenje visine stabala, procjena drvnih masa te boniteta stojbine).
Praktične Vježbe obuhvatale su:


1. Ispitivanje fizioloških stereoskopskih sposobnosti; 2. Stereoskopsko promatranje:
a) džepnim i zrcalnim istereoskopom, b) anaglifa, c) neoboružanim očima;
3. Orijentacija snimaka; 4. Vježbe sa prostornom markicom; 5. Mjerenje visinskih
razlika na qptiäkom modelu; 6. Grafičko redresiranje; 7. Radijalna triangulacija (grafički
postupak); 8. Stereoizmjera na zrcalnom stereoskopu sa stereometrom; 9. Optičko
grafičko redresiranje na aeroprecrtavaču LUZ; 10. Određivanje srednje sastojdnske
visine, srednjeg stabla, te procjena drvne mase sastojine.
Za najnužnije teoretsko upoznavanje osnovnih načela aerofotogrametrije
duljina je kursa bila dovoljna, ali za praktičan rad i primjenu sa instrumentima
nižega reda trebalo bi dulje raditi radi dobivanja sigurnosti
u radu, Osim toga nije bilo na raspolaganju dovoljno instrumenata-stereoskopa
sa stereometrom te precrtavača snimaka iz zraka (Luftbild-Umzeichner)
za praktično vježbanje kao ni Astralon papira za grafičku triangulaciju,
što je sve otežavalo izobrazbu osoblja.


U to vrijeme od instrumentarije nabavljeno je:
a) 4 komada malih džepnih stereoskopa za stereoskopsko promatranje
parova slika, fabrikat Idro iz Celja u Sloveniji. Nabavna cijena bila je Din


1.800 po komadu (Džepni Stereoskop omogućuje stereoskopsko promatranje
samo dijela stereopodručja dvaju susjednih snimaka);
b) veliki zrcalni Stereoskop za rasklapanje i stereometrom za kartiranje
(Klappspiegel-stereoskop), fabrikat firme Zeiss-Aerotopograph iz
Miinchena 27, Ismaningerstrasse 57, koji stoji DM =893,50 ili u našem
novcu zajedno sa faktorom i ostalim pristojbama 455.249 dinara. Na njemu
mogu se stereoskopski promatrati fotogrami veličine 18 x 18 cm, pošto je
baza za promatranje, t. j . očna baza od 6—7 cm proširena na 26 cm. Zrcalni
Stereoskop na rasklapanje omogućuje stereoskopsko promatranje čitavog
stereopodručja dvaju susjednih snimaka. Njegova primjena opisana je i u
raspravama citiranim u popisu literature na kraju ovoga članka (2), (3)
i (4), na što upućujem čitaoca, pa se na njemu ne bih dalje zadržavao.


c) Aeroprecrtavač — Luz (Luftbild-Umzeichner) fabrikat firme Zeiss
iz Miinchena, koji stoji DM == 1365 ili u našem novcu zajedno s faktorom
i ostalim pristojbama 808.749 dinara. On služi za redresiranje čitavih snimaka,
t. j . za prevođenje snimaka iz približno vertikalne perspektive u
strogo vertikalnu perspektivu i za grafičko nadopunjavanje detaljnih planova.
Redresiranje vrši subjektivno optičkom metodom. Upotrebljiv je za
kartiranje nizinskih predjela, gdje unutar pojedinih snimaka ne postoje


visinske razlike Ah iznad — metara (m je model mjerila, na pr. kod


m = 10.000 Ah = 20 m). Može se upotrebiti i za visinske predjele, ali u
tom slučaju dobivamo samo skicu — kroki u približnom mjerilu, a ne nacrt


i


177