DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 26     <-- 26 -->        PDF

et cela en ete sur les pautrages et en hiver dans les forets. Toutes forets y sont les
taillis furetes de chene vert et on les coupe en rotation de 8 annees qui consiste k
enlever les rejets ayant atteint 5 cm en dimetre ä hauteur d´homme. Le densite du
peuplement est 50«/o ä 70%. Le volume sur pied avant la coupe est 70 a. 85 m3.
L´accroissement moyen est 6 ä 8 m3 par an se rapportant ä la superficie d´un hectare
et au volume de tiges jusqu´ä 1 cm de diametre au bout. Le volume se repartit comme
suit: 70% bois de chauffage et 30% bois d´oeuvre.


Dans la region en question on n´eleve que des moutons. L´etat de la foret et
du paturage n´admet qu´un mouton sur une superficie de 2 hectares. En moyenne
le poids d´un mouton atteint 30 kg, et on en obtient 10 ä 14 kg de fromage gras et
0,50 ä 0,75 kg de laine fine par an.


PRIMJENA AEROFOTOGRAMETRIJE KOD UREĐIVANJA ŠUMA


Ing. Gjukić Dušan — Zagreb


U
U
drugoj polovini 1952. god. stupilo je bivše šumsko gospodarstvo »šamarica
« u Zagrebu u uži kontakt sa Aerofotogrametrij skini odsjekom
Geografskog instituta JNA u Splitu radi nabave aerofotosnimaka (fotograma)
za područje južno od Save do Kupe. To su područje snimili 1952.
godine organi Geografskog instituta, a bilo je i u planu uređajnih radova
za 1953. i 1954. g´odinu. Uvidom u te snimke došli smo do zaključka, da bi
se mogli odlično koristiti i kod radova na uređivanju šuma i to za čisto
geodetske radove, a tako i za dio taksaciomli radova. Za izradu i izdavanje
kontaktnih kopija aerosnimaka obratili smo se putem napred navedenog
odsjeka na Geografski institut JNA u Beogradu radi odobrenja, označivši
važnost i potrebu tih snimaka za šumsko uređaj ne radove. Početkom VII.
mjeseca 1953. godine dobili smo odobrenje za službenu upotrebu kao i
same kontaktne kopije u jednom primjerku uz cijenu od 39 dinara po
komadu. Format snimaka je 18 x 18 cm i to u približnom mjerilu 1 : 20.000.
Prema tome u ovom mjerilu jedna takva snimka obuhvata približno područje
od 13 km2. Obzirom na uzdužna i poprečna preklapanja susjednih
snimaka može se uzeti da je korisna površina svakog takvog snimka oko
3,2 km2.


Da bi se stručno osoblje odjela za taksaciju moglo osposobiti za dešifriranje
avionskih snimaka i najnužnije kartiranje sa instrumentima nižega
reda bilo je potrebno da se upozna sa osnovnom teorijom i zasadama aerofotogrametrij
e. U tu svrhu obratili smo se na Zavod za geodeziju — Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta u Zagrebb (prof. Nikol u Neidhardta )
koji je najpripravnije sastavio program kursa i odredio predavača docenta
zavoda Dr. ing. Zdenka Tomašegovića sa trajanjem kursa od
cea 50 sati. Kurs je održan u 1953. godini.


* Na savjetovanju taksatora NR Hrvatske, koje je održano u Zagrebu od 15.
do 19. II. 1954. kod Uprave za šumarstvo i lovstvo Državnog sekretarijata za poslove
narodne privrede, među inim donesen je i zaključak, da iznesem detaljno u »Šumarskom
listu« iskustvo odjela za uređivanje šuma bivšeg šumskog gospodarstva »Šamarica
« na primjeni aerofotogrametrije bod uređajnih radova, što sada ovime
činim. (1)