DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 24     <-- 24 -->        PDF

za kućnu potrebu. Maksimum se računa da ovca može dati u dobrim godinama
14 kg sira.


Na Olibu se ne drže ovce, koje ne daju prosječno 10 kg sira godišnje. Ovi podaci
slažu se sa proizvodnjom sira sirane poljoprivredne zadruge u Olibu, koja svake
godine proizvede 130 140 q sira odličnog kvaliteta. U sirani rade 4 radnika i 1 knjigovođa
i svi režijski troškovi pokriju se sa »puinom« (ostatak iza punomasnog sira).
Sirana izrađuje prosječno od 6 litara ovčjeg mlijeka 1 kg sira.


5. Zaključak
Analizirajući prednje izlaganje o prebirnom načinu gospodarenja u
niskim privatnim šumama crnike i paše u tim šumama i na pašnjacima,
a za seljaka-posjednika podesan i sa najmanje troška rentabilan i trajan
način, koji omogućava uzgoj stoke (ovaca) i korišćenje prinosa šume,
mogle bi se istaći neke pozitivne činjenice i iznijeti izvjesni nedostaci, koje
bi trebalo postepeno otkloniti.


Pozitivne činjenice


1. Prebirni način gospodarenja na šumskim kraškim terenima sam po
sebi je veoma pozitivna činjenica, jer teren sa sječom nikada sasvim ne
ogoli i ne dolazi do erozije tla, a zadržavaju se stalni mikroelementi, koji
općenito pozitivno djeluju na razvoj sastojine. U zoni Quercetum ilicis i u
ovim klimatskim uslovima taj način je u svakom slučaju progresivan put
u odnosu na gole sječe i nomadski način paše, kako se to vrši na ostalim
terenima ove zone.
2. Izdijeljenost šuma na veći broj parcela (barem 8) i njihovo ograđivanje
zidom visokim 1,5—2 m, tako da svaka parcela predstavlja jednu
sastojinu, ima sa uređaj nog gledišta i obzirom na način iskorišćenja drveta
i paše velike prednosti. To omogućava točan redosljed sječa i zabrana, garantira
pomlađivanje sastojine nakon sječe, osigurava potrajnost gospodarenja
i prinosa (etata), te pregonski način korišćenja paše. Dosta gusti
raspored zidova uz parcele i uz progone, ima još jednu veliku zaštitnu
ulogu ne samo za šume, već i za susjedne pašnjake, pošto zidovi štite teren
od erozije i to naročito od jakih vjetrova (bure i juga).
3. Prebirnim načinom gospodarenja sa ophodnjicom od 8 godina i
ophodnjom 24 godine, našao je seljak-stočar, u najkraćem roku Sortiment
drveta, koji može veoma dobro unovčiti, a da mu pri tome ostane dovoljno
sitne granjevine za vlastitu potrebu, kao i mogućnost, da šumu iskoristi za
zimski pašnjak i lisnik.
4. Razdiobom pašnjačkih površina na zimske i ljetne pašnjake i ispašom
točno ustanovljenog maksimalnog broja ovaca prema kapacitetu pašnjaka,
jedino je ispravan put k intenzivnom gospodarenju.
5. Primjer otoka Olib ukazuje, da je za ispašu jedne ovce na kršu
potrebno prosječno 2 ha pašnjačke i šumske površine, i da je to odnos,
koji nedovodi do ogoljenja i erozije tla.
6. Uzorna disciplina, red u pregonskoj paši, ispravna sječa šume, red
u zabranama, odličan alat i stručnost pri šumskim radovima, dobre ovce,
dobar i kvalitetan sir, stalan prinos i dobro unovčenje svih proizvoda ima
se pripisati visokoj zadružnoj svijesti Olibljana, koji su zadrugu osnovali
još 1933. godine.
174