DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 22     <-- 22 -->        PDF

gaženja (ako je mokro vrijeme) ili do čupanja korijenja i ispasivanja do
ogoljenja. On nastoji da ovce popasu ono što je izraslo i da se sačuva
izbojna snaga trave, čim je vidio da je sve popašeno ili da bi radi vremenskih
prilika ili dužeg zadržavanja na toj parceli, trava bila sasvim ugažena
i oštećena, on pregoni ovce na drugu parcelu, pa zatim na treću i t. d., da
bi se kroz izvjesno vrijeme ponovo vratio na prvu parcelu, kada je na njoj
trava ponovo izrasla. Ovaj pregonski (turnuski) način paše svakako je
dobar i omogućava maksimalno iskorišćavanje kapaciteta pašnjaka, bez
većeg i skupljeg meliorativnog zahvata, a pri tome spriječava eroziju i
degradaciju. Ne ulazeći u ocjenu, da bi se izvjesnim meliorativnim mjerama
na ovim pašnjačkim površinama mogao povećati kapacitet krme i kvalitet
travnih smjesa i grmova, te koliki bi bio novčani brutto d netto efekat
obzirom na potrebne investicione i druge troškove u odnosu na povećanje
prinosa, mora se priznati, da ovaj način uz minimalne troškove (podizanje
ograde i čišćenje trnja) daje maksimum prinosa, čuva tlo od erozije i predstavlja
sigurno dobar, seljaku prihvatljiv i rentabilan prelazni oblik gospodarenja
k intenzivnijem — meliorativnom načinu gospodarenja na pašnjačkim
površinama.


Od meliorativnih radova na pašnjačkim površinama, seljaci na Olibu
danas vrše: krčenje i spaljivanje trnja, bodljikavih grmova i trajnica, radi
toga što na njima ostaje vuna od ovaca. Jedino intenzivnije vade (čupaju)
iza kiša bušinac (Cistus), jer on guši i sprečava rast za pašu vrednijih
trava.


Kad se usporedi ovaj uredni pregonski način sa neorganiziranim nor
madskim načinom ispaše, koji vodi do ogoljenja, i kada se zna, da je broj
stoke usklađen sa kapacitetom pašnjaka, onda je to veliki progres i sigurno
dobar prelazni tip i način gospodarenja, koga bi u cijelosti ili nešto modificiranog,
mogli u sličnim uslovima primjeniti na mnogim terenima na kršu.
Principjelno, pregonski način paše i određivanje kapaciteta pašnjačkih
površina je prva etapa u progresu gospodarenja na kraškim pašnjačkim
površinama i tome bi trebalo čim prije pristupiti i na drugim mjestima.


Paša u šumi — šume pašnjaci


Šume su isto tako izdijeljene na parcele i u njima se vrši pregonska
paša, kao i na pašnjacima, samo što se to obavlja uglavnom u zimskom
periodu. Obrast sastojina od 0,5—0,7 sa travnim progalinama daje ovcama
dobru pašu. Trava u šumi sporije i kasnije sazori nego na otvorenim pašnjacima,
pa se ona stoga i ostavlja za zimu.


One parcele, koje se u dotičnoj godini sijeku, ispasuju se već u ljetnom
periodu počevši od augusta, kada se počinje vršiti kljaštrenje — čišćenje
bočnih grana. Ove bočne grane djelimično se upotrebljavaju u to
doba za ishranu krupne stoke. Zimi se na ovim parcelama vrši sukcesivno
obaranje stabala svaka tri do četiri dana, tako da ovce imaju uvijek svježe
lišće, jer je zimski brst (lisnik) i žir obzirom na slabiju zimsku pašu glaivna
hrana ovcama.


Dvije godine nakon sječe na odgovarajućoj parceli (sastojim) najstrože
je zabranjena paša, dok se izdanci dovoljno ne razviju u visinu i
debljinu, da im više ne prijeti opasnost od ovaca


Najbolje parcele šume, t. j . one sa najboljom travom, ostavljaju se za
zimsku pašu nakon što se ovce ojanje, a to je za februar i mart; jer je za