DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 11     <-- 11 -->        PDF

tanjem kraju 30%. Iz krupnog ogrjevnog drveta moglo bi se izvaditi oko
15% za držalice i 15% za rudno drvo, t. j . oko 30% tehnike.


Drvna masa do 3 cm na tanjem kraju prodaje se kao ogrjevno drvo
na domaćem i stranom (talijanskom) tržištu i samo nešto za držalice, a
drvna masa od 3 do 1 cm promjera (sitna granjevina) služi za podmirenje
kućnih (lokalnih) potreba na ogrjevu.


Način gospodarenja sa šumama


Način kako seljaci otoka Oliba već decinijima gospodare u niskim šupama
crnike mogao bi se u šumarsko-stručnom pogledu okategorizirati kao
prebirni način gospodarenja u niskim šumama.


Sastojim niske prebirne šume crnike nakon čišćenja (klaštrenja) od donjih bočnih
grana i prije glavne sječe.


Siječe se (prebire) u pravilu svake 8 godine; neki put i na boljim
bonitetima svake 6 godine, a na slabijim i svake 10 godine. Prilikom sječe
vade se izdanci deblji od 5 cm prsnog promjera na više. Ako na nekom
panju nema dovoljno izdanaka ispod 5 cm prsnog promjera, onda se ostavlja
i jedan dio izdanaka od 5 cm i debljih za sječu na koncu iduće ophod^
nj ice. Nakon sječe ostaju samo dobri tanji izdanci sa zdravim terminalnim
pupom.


Sam postupak sječe ima dvije faze:
a) čišćenje — kljaštrenje izdanaka od bočnih grana do visine, koju
čovjek može doseći;