DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1955 str. 48     <-- 48 -->        PDF

pomorac radi punog iskorišćenja brodskog prostora natovari 3/4 brodske
tonaže željeznim žipkama, a 5/6 brodskog kubnog prostora ispuni lakom
drvenom građom (52a).


Šumsko-voćno drveće može u raznim kombinacijama (drvoredi, burobrani,
zaštitni pojasi i t. d.)da posluži stvaranju povoljnijih mikroklimatskih
uslova za druge vrsti kultura (vinograde, maslinike, agrume, povrtnjake)
i kao uspješan način borbe proti erozije i degradacije tla.


Pravilno zasnivanje takvih nasada pretpostavlja precizno poznavanje
stanišnih prilika, lokalne klime i vladajućeg smjera vjetra. Tako su zaštitni


Zaštitni pojasi-dvoetažna kultura (voćnjaci i djetelina) — tijesna suradnja šumara
i agronoma. Foto Ing. Radimir


pojasevi pinjevaca na obalama Tirenskog i Jadranskog mora omogućili Italiji
uzgoj poljoprivrednih usjeva, vinograda i agruma efikasnim zadržavanjem
posolice i morskog vjetra s jedne strane i eliminisanjem klimatskih
ekstrema s druge. Veliki napori na zasnivanju vjetrobranih pojaseva na
području NR Makedonije (od 1947—1951. uzgojeno je 35.000 km 6—16 m
širokih vjetrobrana i zaštitnih pojaseva) već pokazuju povoljne rezultate
(Ničota — God. I. 1951, Skopje).


Problem uzgajanja i oplemenjivanja kao i proširenja areala šumskovoćnog
drveća i grmlja na području Krša je pitanje za sebe, veoma složeno
i teško, ali zato pravilno ostvareno veoma korisno sadanjim i još više budućim
generacijama. I baš radi toga treba da se rješava u tijesnoj suradnji
agronoma i šumara, koristeći se svim novijim dostignućima pedologije, šumske
biologije i genetike uz primjenu vegetacijskih karata i savremene agrotehnike.
Stalna kolaboracija šumske privrede i poljoprivred
e je bitni preduslov da se naročito na Kršu obustavi daljnje propa