DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1955 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Orašac, Orahovac, Orahovička rijeka, Orahovo brdo, gdje je nekad orah
bio mnogo obilnije zastupljen, ali gdje je danas posve nestao i pored povoljnjih
klimatskih i pedoloških uslova. Na radi se samo o tome, da bi se
po rubovima polja, livada i pašnjaka, na napuštenim poljoprivrednim česticama
intenzivirala kultura oraha kao cijepljene voćke, križane vrednijim
vrstama (vještački hidridi: Juglas regia x J. nigra ili J. regia x J. cinerea),
koja bi rodila obilnijim i većim plodom, tanje kore i finijeg okusa, već
treba nastojati da se što više poveća areal oraha primjejujući one varijacije,


Sastojine crnog oraha u Slavoniji. Foto Vajda


koje će na određenim staništima dati pored dobrog ploda i tehnički vrijedno
drvo, uzgajajući ih u čistim sastojinama sa odgovarajućim podrastom ili u
mješovitim, sa drugim listačama ili sa crnim orahom, jer se orasi u prirodi
i sami rado križaju (Hickel 1).


Pored oraha važna je i lijeska kao šumsko-voćno drvo (obična Corylus
avellana, medveđa C. colurna i makedonska lijeska C. maxima (tubulosa).
Po svom geografskom rasprostranjenju najčešća je obična lijeska,
dok je medveđa lijeska dosta rijetka, makar ima vrijedno drvo. Po vrto