DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 46     <-- 46 -->        PDF

kod parkiranja u svim toplijim primorskim turističkim mjestima, 2. kao biljka za
osiguranje branjevina ograđenih nedovoljno visokim suhoziđovima, 3. kao biljka koja
bi na slabo plodnim ili sterilnim površinama (kao što su one gomile kamenja u primorskim
vinogradima i ostalim obrađenim terenima) osiguravala svojim plodovima
(eventualno i stabljikom) stočnu hranu (naročito za svinje), a u godinama izvanrednih
suša. 4. kao voćka za proizvodnju marmelade (na terenima pod toč. 3.).


Iz prednjeg se vidi, da se lako mogu spojiti i kombinirati 2 ili više ciljeva zbog
kojih bi se Opuncija uzgajala.
Opuncija ima svojih pristalica i neprijatelja, čini nam se da su ovi poslijednjir
bar kod nas, brojniji od onih prvih.
Ing. B. Marinković-Supetar na Braču


FITOCENOLOŠKO-INSTRUKTIVNA EKSKURZIJA NA PODRUČJU LIKE


Od 21.—24. listopada ove godine održana je uspjela fitocenološko-instruktivna
ekskurzija na području Like.
Prisustvovali su: Sveuč. profesor Dr. Ivo Horvat, iz Instituta za šumarska


istraživanja NRH četiri člana,
iz Šumarskog inspektorata Gospić trojica, a
od kotarskih šumarija četrnaestorica


Svrha je ekskurzije bila da se šumari-praktičari upoznaju sa osnovnim postavkama
nauke o biljnim zajednicama i da ih praktično primijene kod pošumljavanja
i melioracija.


Kao kod svake nove nauke tako je i kod ove bilo skeptika. Bilo ih je i među
nama. No poslije ove uspjele ekskurzije skeptika je nestalo, a svi učenici odlučili su
da doprinesu svoj obol za izradu biljno-sociološke karte za područje Like, koja će


Učesnici ekskurzije na području Like od 21. do 24. listopada 1954. god.