DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 44     <-- 44 -->        PDF

potreba jednog centralnog rukovodstva za rješavanje problema kraškog područja, ali
koje bi imalo i stanovitu moć (zakonsku podlogu), dakle ne samo savjetodavnu (kao
Stručni savjet za krš osnovan 1952. godine).


Na savjetovanju iznijeto je i nekoliko posve novih prijedloga: Narodni zastupnik
A. Domandži ć smatra, da bi se uspješnije provodilo pošumljavanje na taj
način, da se na tom poslu angažiraju privatnici (seljaci) putem ugovora. Pojedinac
preuzima za pošumljavanje određenu površinu uz ugovorenu cijenu, a koja će mu se
isplaćivati postepeno time, da se konačno isplati kada postigne ugovorom predviđeni
uspjeh pošumljavanja. Ing. Z i a n i je mišljenja, da je za krš, mjesto agronoma i
šumara, potreban samo jedan stručnjak — meliorator. Ing. Bur a je predložio osnivanje
jednog zasebnog tijela, koje bi se brinulo o opskrbi ogrjevnim materijalom
Dalmacije čime bi se postiglo jedinstveno vodstvo za razne energetske izvore, t. j .
za drvo, ugalj, elektriku, pa i plin. Ing. Bura je nadalje mišljenja o potrebi pristupanja
radovima na natapanju poljoprivrednih i pašnjačkih površina, čime bi se znatno
povisio urod na ovima. Ing. Ta m baca (direktor Instituta za jadranske kulture u
Splitu) iznosi potrebu jačeg gajenja krmnog bilja na poljoprivrednim površinama.
Nasuprot današnjih 4,8% trebalo bi pod krmnim biljem biti 33°/o poljoprivredne površine
(u Istri je danas dostignuto 15%>), jer se uvođenjem travno-poljskog gospodarenja
ne povisuje samo prinos krme nego i drugih usjeva. Znatno poboljšanje na tom
polju po njegovom mišljenju moglo bi se postići smanjenjem ili i ukidanjem poreza
na površine, na kojima se gaji krmno bilje, a osobito lucerna.


S riječima »na ovom savjetovanju bilo je dobrih prijedloga i ono će koristiti
Odboru za privredu Sabora NR Hrvatske«, završio je predsjedavajući drug A. D om
a d ž i ć — rad savjetovanja. O. P.


PRILOG POZNAVANJU BILJKE OPUNTIA FICUS INDICA MILL


U Šum. listu br. 9—10/1954 g. na str. 526 odštampan je članak ing . V. Bel-
tram a pod naslovom: »Opuncija kao stočna hrana u dalmatinskom primorju. »Nije
mi namjera ovdje ni kritikovati ni hvaliti spomenuti članak, a niti propagirati ili
priječiti ideju uzgajanja biljke Opuntia Ficus indica Mili. Želimo samo iznijeti neke
više ili manje poznate osobine ove sukulente i neka zapažanja i saznanja o njoj,
pošto se od 1952 g. na ovamo posebno zanimam za Opunciju.


NEKOLIKO RAZLIČITIH MIŠLJENJA O OPUNCIJI


Čini se, da su se šumari na Kršu počeli više zanimati za ovu biljku, otkad je
ing. Ante Pre mužić počeo propagirati svoju ideju preporoda Krša na seljačkoj
osnovici. U svojim člancima i predavanjima on ju je često spominjao i pripisivao
joj mnoga dobra svojstva, a što je iznio i ing . V. B e 11 r a m u pomenutom članku.


U ono vrijeme (1938—1940 g.) mnogi šumari na Kršu nisu pridavali Opunciji
nikakvu važnost, kao ni mnogim idejama ing. A. Premužića. Čak su mnogi
pojedinci bili protivnici tih ideja, pa i Opuncije.


Pok. prof. Z. Arnold iznio je, baš u vezi tog propagiranja Opuncije, u
»Prirodi« br. 5—6 od 1942 g. na str. 138 i svoje mišljenje o Opunciji pod naslovom:
»Mogu li kaktusi služiti kao stočna hrana. »On- smatra da je hranjiva vrijednost
Opuncije vrlo mala, da je ona opasna za stoku ako je duže uživa, a pored toga, da je
ona opasan korov ako joj pogoduje tlo i klima. Po istom autoru Burban k je oplemenjivanjem
zaista dobio Opunciju bez bodljika, ali ako se takove odlike uzgajaju
dalje iz sjemena, ponovno dobivaju bodljike.


Prof. F. Kušan u knjizi: »Naše ljekovito bilje« na str. 86 navada da su
plodovi Opuncije »sočni i vrlo dobri za jelo«. Arnol d (1. c.) navodi to isto, i tvrdi
da Meksikanci u tu svrhu i uzgajaju Opunciju.


Iz zapisnika o konferenciji, koju je održao ing . A. Premuži ć dne 15. VII.
1940. g. u Splitu, vidi se da su neki šumari i agronomi postavljali znatne zamjerke
uzgoju Opuncije (str. 16, 17, 22, 35 cit. zapisnika).


42
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Prema agronomu Zec u (cit. zapisnik, str. 35) Opuncija strada od studeni već
kod —3 do —4° C, a kod —5 ili —6° C ugiba potpuno.


Prema obavještenju šum. tehn. N. Lai e iz Dubrovnika, Opuncija može uspijevati
ondje, gdje uspijeva rogač (Ceratonia siliqua). Čini nam se, da ovaj navod nije
potpuno tačan, jer Opuncije sigurno ima i tamo, gdje rogač ne bi mogao nikako
opstojati. Ne raspolažemo nažalost s drugom ni domaćom ni stranom literaturom,
koja bi neäto opširnije opisala Opunciju. Poznato nam je ipak, da u Italiji posvećuju
nešto veću pažnju ovom kaktusu.


NAŠA SAZNANJA I OPAŽANJA


Na otoku Braču postoje 2 varijeteta Opuncije. Jedan nosi na člancima (pogriješno
zvanim »listovima«) bodljike duge 1—1,5 cm, a drugi ima bradavice koje su
snabdjevene čupercima sitnih dlačica dugih do 0,5 cm. Držimo da je prvi varijetet
za stočnu hranu neuporabiv, dok se drugi tu i tamo, u nevolji, upotrebljava na način
kako je u svom članku iznio i n g. V. Beltram.


I mi smo pokušali sušne 1952 g., za vrijeme oskudice stočne hrane, nagovoriti
u Supetru (gdje se plodovi Opuncije do tada nisu upotrebljavali) nekoliko ljudi, koji
su s uspjehom u rujnu i listopadu hranili svinje njezinim zrelim plodovima, a da to na
stoku nije štetno djelovalo. Plodovi su sabirani viljuškama, a zatim su preliveni kipućom
vodom, čime su dlačice omlohavile i nisu dalje bole. Kolika je hranjiva vrijednost
te stočne hrane, o tome ne znam ništa reći. (Po protivnicima Opuncije sadrži ona
94% vode (vidi cit. zapisnik). Svakako je u pomanjkanju stočne hrane ovom slučaju
Opuncija dobro došla.


Prema informacijama dobivenim od šum. tehn. N. Laie* , u Dubrovniku prave
iz zrelih plodova Opuncije marmeladu. Bodljike ili dlačice sa plodova uklanjaju se
jednostavno tako, da se plod drži viljuškom, a zatim se nožem ljušti kožica sa bodlj´kama
ili dlačicama. Zatim se plod pasira, da se odstrane koštice (sjemenke). Daljnji
postupak za pravljenje marmelade je jednak kao i za svako drugo voće.


U kampanji pošumljavanja 1952/53 god. posadili smo na oko 200 t. m. suhozida,
uz dodatak nešto obične zemlje, članke Opuntie Ficus indica Mili. na međusobnu udaljenost
od 0,5 m. To smo učinili na 2 predjela oko Supetra, da bi spriječili ulaz stoke,
a i ljudi, u branjevime, pošto suhozid nije bio dovoljno viisok. Osim toga tu je Opuncija
imala i dekorativnu funkciju. Sadnja je obavljena jednostavnim polaganjem ruba
članka u drobiž suhozida (koji se sastoji od šljunka i zemlje, te većih kamenja).
Dobar dio članaka primio se, naročito u predjelu »Vlačica« kod Supetra, a na duljiai
od oko 20 t. m. Na tom suhozidu Opuncije su 1953 g. vegetirale i svaki se je članak
povećao za još 2—4, pa i više članaka. Jedan članak je čak donio i 1 plod. Zimu
1954 g., kad je minimalna temperatura jednog dana iznosila prema nepotvrđenim
podacima oko 8 do 90|C ispod nule, Opuncije su preživjele bez oštećenja. Osim toga
treba naglasiti, da su te biljke u predjelu »Vlačica« udaljene od mora svega oko 50 m
i na jakom udaru bure i posolice.


Na drugom predjelu, oštećivanje Opuncije po ljudima onemogućilo nam je vršenje


bilo kakovih opažanja.


Kako će se ovi i slični članci Opuncije razvijati na suhozidovima (ili kamenitim


terenima), mišljenja smo da to najviše ovisi o tome da li nalaze dovoljno hrane


(sitne zemlje). Imali smo, naime, prilike vidjeti mnoge egzemplare Opuncije koje ni


godinama nisu napredovale. Naprotiv, nigdje, ni u gustim nasadima Opuncije, nismo


imali prilike da vidimo, da bi Opuncija brzo i obilno stvarala humus, pa u tu tvrdnju


ne vjerujemo.


Ipak držimo da Opuncija, i ako je mnogi smatraju korovom, nije beskorisna


biljka i bez ikakve vrijednosti. Ako je neka biljka korov, ne mora zato biti i nekorisna.


Sjetimo se samo koliko ljekovitih biljaka ima među običnim korovima! Potrebno je


samo Opunciji odrediti njeno pravo mjesto i dati joj onu i onoliku važnost kolika


joj zaista pripada. Po mom mišljenju Opuncija može da služi: 1. kao ukrasna biljka


* Drugu N. Lali i ovom prilikom zahvaljujemo na primljenim informacijama.
1.5