DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 71     <-- 71 -->        PDF

NATJEČAJ


Uprava,, nacionalnog parka Plitvička} ez era u
Plitvičkom Ljeskovcu raspisuje natječaj:


za jedno mjesto ŠUMARSKOG INŽINJERA
za jedno mjesto RIBARSKOG STRUČNJAKA


Rok natječaja 30 dana od prve objave oglasa.
Sve upute u vezi s ovim natječajem mogu se dobiti u


Upravi nacionalnog parka Plitvički Ljeskovac telefon 4,


UPRAVA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA.


JAVNO NADMETANJE


ŠUMARIJA VRBOVSKO (kotar Delnice) na temelju uredbe o izdavanju
radova na izvedbu putem javnog nadmetanja, raspisuje se I. öfertalno nadmetanje
za izvedbu građevinskih radova i radova na valjanju na novogradnji
5 (pet) km. ,, , .


ŠUMSKE CESTE VRBOVSKO—CETIN


Predračunska svota iznosi din. 45,000.000.—


Nadmetanje će se održati dana 17. rujna 1954. god. u uredu šumarije
u Vrbovskom u 10 sati. Tehnička dokumentacija, i pismeni uvjeti mogu se
vidjeti svakog radnog dana od 9—12 sati u uredu šumarije u Vrbovskom a
šalju se na pismeni zahtjev po uplati iznosa od din. 500.—


Propisno sastavljene i zapečaćene ponude imaju se predati komisiji do
10 sati na dan nadmetanja.
Uz ponudu treba priložiti:


1.
Potvrdu o položenoj kauciji u iznosu od din. 500.000, ili garantno pismo
Narodne banke.
2.
Ispravu o ovlaštenju za izvađanje radova, odnosno potvrdu o registraciji.
3.
Ovlaštenje ponuđača za zastupanje i potpis uvjeta nadmetanja.
4.
Potvrdu o uplaćenoj opć. taksi 0.10°/o od predfačunske svote.
5. Popunjen troškovnik.
Za svaku vrstu radova ima se naznačiti u troškovniku jedinična cijena sa
ukupnim iznosom za svaku stavku.
U ponudi se ima navesti da su uslovi nadmetanja poznati ponuđaču i da
na njih pristaje u cjelosti.
ŠUMARIJA
VRBOVSKO
broj 4006/1954.