DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 70     <-- 70 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


KONGRES I SAVJETOVANJE ŠUMARSKIH DRUŠTAVA FNRJ


Od 3. do 8. listopada 1954. odrežat će se u Ohridu kongres i savjetovanje
šumarskih društava i to:


Kongre s 3. listopada od 9 sati dalje


Savjetovanje 4. do 6. listqpada od 8 sati dalje


Stručna ekskurzija 7. i 8. listopada.


Učesnici kongresa trebaju biti u Skoplj u najkasnije 2. listopada do 10 sati,
a učesnici savjetovanja 3. listopada isto do 10 sati, odakle će poći autobusom u
Ohrid.


Obavezn o je prijavljivanje učesnika za kongres i savjetovanje i to prek o
republičkih šumarskih društava, a društva su obavezna da prijave pošalju
u Skoplje najkasnije do 25. kolovoz a 1954. godine.


Napose naglašujemo važnost, značenje i ozbiljnost ovog savjetovanja, koje će
nesumnjivo podići ugled čitave naše struke i dati svoj prilog rješavanju problema
našeg šumarstva.


Naša je želja, da što više stručnjaka sudjeluje na ovoj značajnoj manifestaciji.
Zato trebaju šumarije već sada početi pripremama za izaslanje stručnjaka, da bi im
osigurali troškove putovanja, a Šumarskom društvu NRH jave imena učesnika naj kasnije
do 20. kolovoza o. g.


Naše je Društvo uputilo molbu Upravi za šumarstvo i lovstvo NRH, da od
KNO-a ishodi opću dozvolu za odlazak stručnjaka na savjetovanje, a pitanje finansiranja
treba svaka šumarija da riješi u vlastitom djelokrugu.


ISPRAVCI — CORIGENDA — ERRATA — BERICHTIGUNGEN


1.
Slika je na omotu 7. broja »šumarskog lista«: Jasenova sastojina na poplavnom
području Česme, šumarije Draganec, Hrvatska.
The Photograf on the cover of »Šumarski list« No 7 is: Stand in the Flooded Area
of Česma, Forest District of Draganec, Croatia.
Le peuplement de frene dans region inondee de Česma, le district forestier de
Draganec, Croatie.
Das Bild auf der Umschlagseite des Heftes Nr 7 von »Šumarski list« stellt vor:
Eshenbestand im Überschwemmungsgebiet von Česma, Forstamt Draganec, Kroatien.
2.
U 5/6 broju u Tabeli I. (Str. 266) mjesto »26 sati voda« treba biti: 96 sati voda«
Z Z1
3.
U 7 broju na str. 299 zadnji redak, mjesto -~ treba biti ~ŠUMARSKI
LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA NR HRVATSKE


Izdavač: Šumarsko društvo NR Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb
Mažuranićev teg br. 11 — telefon 36-473 —Godišnja pretplata: za članove Šumarskog
društva NRH i članove svih ostalih šumarskih društava Jugoslavije Din 600.— za
nečlanove Din. 840.— za studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih i drvnoindustrijskih
škola Din. 200.— za ustanove Din. 1.200.— pojedini brojevi: za članove
studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih i drvnoindustrijskih škola Din. 50.—
za nečlanove Din. 70.— za ustanove Din. 100.— Za inozemstvo se cijene računaju
dvostruko. — Račun kod NB Zagreb 401-T-236. Tisak: Grafički zavod Hrvatske, Zagreb.