DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 60     <-- 60 -->        PDF

SAOPĆENJA


J ing. BORIS ZLATAR IC j


Dne 15. VII. o. g. nakon teške bolesti
ostavio nas je zauvijek Ing. Boris Z 1 at
a r i ć, sveučilišni predavač Poljoprivrednošumarskog
fakulteta u Zagrebu. Nesmiljena
smrt ugrabila ga je u naponu njegove
snage i stvaranja, u 37. godini života.
Sahranjen je u rodnom mjestu Karlovcu,
uz veliko učešće građana, studenata šumarstva
nastavnika Poljoprivredno-šumarskog
fakulteta, članova Šumarskog društva
i raznih drugih organizacija.


Druga Z 1 a t a r i ć a uočili smo još
za njegova studija na zagrebačkom Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu. Bilo je to
predratnih nekoliko godina. Upala nam
je u oči već onda njegova bistrina, njegovi
široki pogledi i velika volja za
knjigom.


Kad se stišala ratna oluja i kad se
drug Z 1 a t a r i ć vratio iz Narodno-oslobodilačke
vojske, hvata se on u kolo prvih
naših suradnika. Već od jeseni 1947.,
kad je izabran za sveučilišnog asistenta u
Zagrebu za uzgajanje šuma, pa dalje
razvija drug Z 1 a t a r i ć vrlo intenzivan
rad. Koristi se dobro svojim iskustvima,


koje je dotle (1946. i 1947.) stekao kao šumarski referent u Šumariji Karlovac,- šumariji
Vrginmost, te u planskoj komisiji NRH. U punoj mjeri koristi mogućnosti,
koje mu je Zavod mogao staviti na raspoloženje. Brzo se izgrađuje u stručnjaka,
koji odlično povezuje zajedničke niti na polju uzgajanja šuma, šumarske dendologije
i fitocenoloških osnova uzgajanja šuma. Žurno se uspinje u svojoj izgradnji
na visinu do koje se inače u tako kratko vrijeme teško dostiže.


Njegovu brzu izobrazbu na polju Šumarske dendrolo,gije koristi Fakultet, te
ga već u školskoj godini 1949-50. izabire honorarnim nastavnikom iz tog predmeta.
Osnutkom drvno-industrijskog smjera povjerava Fakultet Ing. Zlata r i ću i predavanja
iz predmeta Dendrologija s osnovima botanike. Time njegovo zaduženje
kao nastavnika postaje vrlo veliko. Osim toga Ing. Z 1 a t a r i ć intenzivno učestvuje
pri izvođenju apsolventskih i drugih većih ekskurzija, kao i na terenskim studentskim
praksama.


U svojoj stručnoj izgradnji orijentira se Ing. Z 1 a t a r i ć na produbljivanju
problema, koji služe kao osnov racionalnom podizanju ,i gajenju naših šuma. Osjetio
je prazninu, koja u tom pogledu postoji u našoj praksi, kao i velike koristi, koje
bi se odatle mogle pružiti struci. U svojoj užoj specijalizaciji opredjeljuje se za
probleme genetike u uzgajanju šuma. Svoju sklonost za rad u tom pravcu dobro
je ocrtao u raspravi: »Neka osnovna pitanja sjemenarske politike u šumarstvu«,
objavljenoj u šumarskom listu 1950. (s. 427—441).


Za razvoj Ing. Z 1 a t a r i ć a bio je od osobitog značenja susretaj sa Dr. S.
Larseno m poznatim genetičarom i oplemenjivačom šumarskog drveća, te direktorom
Arboretuma u Hörsholmu u Danskoj, koji je u ljeti 1952. posjetio Jugoslaviju.
Po povratku u svoju zemlju Dr. L a r s e n javio nam je, da među mnogim mlađim
šumarskim stručnjacima, koje je posljednjih godina susreo u Evropi, uočio, da Ing.
Zlatari ć posjeduie osobit prirodni dar, kao i veliku sposobnost za proučavanje
problema genetike ü oblasti uzgajanja šuma. Toplo je preporučio-, da ga zemlja