DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 57     <-- 57 -->        PDF

calnog stereoskopa na rasklapanje (razlika u cijeni!) čine ovaj jednostavan
razmjernik svakome pristupačan. Nutarnji razmjernik u si. 3.
namijenjen je mjerenju dimenzija krošanja (tlocrtne dimenzije) u optičkom
modelu ili na pojedinačnim snimcima.


III.
Za ispitivanje točnosti mjerenja visina stabala stajalo je na raspoloženju
14 direktno (teodolitom Wild T-2) mjerenih visina (// stabala
i 3 zgrade) na području fakultetskog dobra Maksimir (uglavnom ravan
teren), Zagreb, te Zeissov stereometar br. H-5102 sa zrcalnim stereoskopom
s durbinima četverostrukog povećanja, kao i grafički stereometar
izradjen na Astralonu4 (transparentni vinil polimerizat) uz džepni
Stereoskop produkcije Optika, Zagreb. Ispitivaoja su obavila neovisno
dva opažača. (Autor i laborant Zavoda za geodeziju Po!j. šumarskog
fakulteta u Zagrebu Josip Ferbezer). Svaki od opažača izvršio je na
spomenutih 14 stabala (odnosno zgrade) po 4 mjerenja mehaničkim i
grafičkim stereometrom. Srednja slučajna pogreška pojedinog opažanja
za mehanički stereometar iznosila je za prvog opažača ±2,7´ m,
za drugog ± 2,5 aili u srednjem


Hi = ± 2,6m


Prvi je kod toga radio sa sistematskom pogreškom s = —0,1 m, a drugi
sa s = —1,0 m. Primjenom grafičkog stereometra prvi je opažač radio
sa srednjom slučajnom pogreškom + 3,1 m, a drugi sa ± 3.7 m ili u
srednjem ^^^__^_^^_


l*a-*= ± 3,4 m


Sistematska pogreška za grafički stereometar iznosila je kod prvog
opažača —3,7 m, a kod drugog —2,1 m. Ovako velike sistematske pogreške
pripisujem uglavnom utjecaju okolišnog reljefa. Dok naime za
mjerenje visina kod mehaničkog stereometra stoji na raspoloženju jedna
jedina markica, koja se razmjerno sigurno postavlja na vrlf odnosno uz
podnožje stabla, dotle kod grafičkog stereometra postoji u stvari niz
markica, koje čine oba pravca. Viziranje na različitu visinu u optičkom
modelu daje različite presjeke pravaca, naime na različitim mjestima. Kad
se grafički stereometar prostornim presjekom pravaca (koji je osim toga
radi male konvergencije pravaca prilično nesiguran) stavlja na tlo, i
nehotice dolazi do upliva okolišnog reljefa (trodimenzionalni model stabala:)
do presjeka prema tome i čitanja dolazi pod tim uplivom na krivom
mjestu. Opažač pod utjecaiem okolnih stabala dovodi do presjeka
pravce nešto iznad tla što izaziva spomenutu sistematsku minus rogrešku.
Sistematsku pogrešku za taj stereometar bit će dakle potrebno
za svakog opažača ustanoviti i kao s takvom računati, odnosno eliminirati,
kao što je to i gore učinjeno.


1 Originalni američki »Parallax wedge«, izrađen na filmu, nismo mogli upotrebiti,
jer je tokom vremena suviše požutio. To je i bio glavni poticaj da se grafički stereometar
izradi na Astralonu, materijalu, koji je postojan prema svjetlu.