DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 52     <-- 52 -->        PDF

općenito biti različite po predznaku i veličini t.j. Xt#=x2, te x3 + x4. Iznos
Xi + x2 — Pđ zvat ćemo apsolutnom paralaksom dna stabla; iznos x3 +


+ x4 = Pv apsolutnom paralaksom vrha stabla.1 Promatraju li se dva
uzastopna snimka, orjentirana pod stereoskopom, opažaču se pruža stereoskopski
efekt: opažač promatra trodimenzionalni optički model.
Paralakse pojedinih točaka evocirale su prostorno gledanje- Za mjerenje
visinskih razlika &h u optičkom stereomodelu od prvorazrednog su značenja
razlike apsolutnih paralaksa &px(= pv — pj).
Točke Ni i N2, koje se nalaze na snimanom terenu u vertikalama
ispod snimališta OL i OD zvat ćemo nadirnim točkama terena. Kod strogo
vertikalnih snimaka (os OLNU te ODN2 vertikalne u prostoru), te horizontalnog
terena, preslikana dužina N1N´i = b na oba uzastopna snimka
daje U (identično sa apsolutnom paralaksom točke JVI odnosno N2 vidi
si. 1.). Kod takvih snimaka odredit ćemo bazu u mjerilu snimka V time
da na lijevom i desnom snimku definiramo glavne točke Gi i G2 t. j .
probodišta vertikalne osi snimanja (G iV) sa ravninom snimka. Te glavne
točke dobivaju se praktički tako, da se pomoću rubnih križnih marki


(v. si. 1.) odrede diagonalnim presjekom točke Gi i G2. Točka Gi prenese
se pomoću okolišnog detalja ili stereoskopskom identifikacijom na
desni snimak, a točka G2 istim postupkom u lijevi snimak. Tim se postupkom
dobivaju tzv. konjugirane glavne točke (G2) i (Gi). Kad su tako
definirane točke (G2) i Gu te G2 i (GO, treba izmjeriti veličinu baze u
mjerilu snimaka (b´l = (G2) Gu VD = G2 (GO).
Vertikalnu udaljenost snimališta OL odnosno OD (pretpostavljamo
da nema razlike u visini snimališta) od nivoa podnožja stabla obilježili
smo u si. 1. sa h0 (visina snimališa).


Promotrimo najprije slučaj vertikalnih snimaka sa iste visine kod
horizontalnog terena. Ovdje nije teško pokazati, pomoću sličnosti trokutova,
da je visina stabla &h izmjerena stereofotogrametrijski ovisna
0 razlici paralakse vrha i dna stabla (hpx = pv — pd), 0 veličini preslikane
baze b\ te visini snimališta h0 i da je ta ovisnost izražena formulom


Umjesto ove formule često se koristf skraćena, jednostavnija formula


Ah=j^&px = K^P* 2)


Razlike e, koje nastaiu primjenom formule 2) umjesto 1) iznose


A hx


B = =L- 3)


h0
Kao što se vidi stvarna pogreška L, koja nastaje primjenom skraćene
formule 2) raste proporcionalno sa kvadratom visinske razlike &h. Za


1 Primjenom pozitiva umjesto negativa doći će do međusobne relativne promjene
položaja (lijevo na negativu postaje desno na pozitivu, dolje na negativu postaje gore na
pozitivu i obratno t. j . + x postaje —X, + y postaje —y i obratno).


394