DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Navedeni odnosi pregledno se razabiru iz diagrama 1. konstruiranog
prema podacima iz tabele 2. i izravnanog.


Rezultati izmjere visina 260 komada 2-godišnjih biljaka, potomaka maruna
i 317 kom. 2-godišnjih biljaka nekultiviranog kestena tek se ponešto
razlikuju od rezultata kod 1-godišnjih biljaka. Dobiveni podaci pregledno
su prikazani u tabelama 4. i 5. u apsolutnim odnosno postotnim iznosima.
Na osnovu podataka tabele 5. konstruiran je i izravnan diagram 2.


Diagram. &


to it to is xi if *<* *ff so ss 6o aff io jf &o $s 9o sS ´& ´os HO tie ´u> /iS ´to ib6 ito «5 iso /es ´to /6s i/o //j-HČ /is roo /es *OQ tM9 cm


Iz tabele 5, te diagrama br. 2 proizlazi, da kod 2-godišnjih biljaka kultiviranog
i nekultiviranog pitomog kestena maksimalan postotak broja biljaka,
obzirom na visinu, pada za obje vrste u isti visinski stepen i da su
biljke nekultiviranog kestena brojnije zastupane u jačim visinskim stepenima
od biljaka kultiviranog kestena (maruna). Za razliku od 1-godišnjih,
pojedine 2-godišnje biljke kultiviranog kestena bile su snažnije (više) od
onih nekultiviranih kestena (maksimalna visina za prve 201 cm, druge
183,5 cm). -X


Ako i ovdje visinske stepene svrstamo \ 3 visinska razreda sa istim
kriterijem kao i kod 1-godišnjih dobivamo slijedeće podatke:


Visinski razred nekultivirani kesten kultivirani kesten
% biljaka
0— 95 cm 44,4 41,3
95_140 cm 46,4 43,3
140—205 cm 12,3 12,3


Vidimo, da su postoci broja 2-godišnjih biljaka prilično izjednačeni u
sva 3 visinska razreda kod obiju vrsta.


Prosječna visina 2-godišnjih biljaka nekultiviranog kestena iznosi 97,1
cm, a kultiviranog 94,7 cm. Znači, da su u našem slučaju biljke nekultiviranog
kestena bile prosječno za 2,4 cm više od biljaka kultivirane vrste, što
obzirom na starost nije znatnija razlika.


Po vanjskom izgledu: formi krošnje, boji kore, broju grana, promjeru
i t. d. vidljivo se ne razlikuju ni 1-godišnje, a ni 2-godišnje biljke iz ploda