DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 40     <-- 40 -->        PDF

u višim iz krupnijeg. Znači, da je prosječno krupniji plod, kod obih vrsta,
dao uglavnom veći postotak kvalitetnijih (viših) biljaka. Uporedimo li odgovarajuće
postotke kod biljaka nekultiviranog i kultiviranog pitomog kestena
proizlazi, da su potomci nekultivirane vrste slabije zastupani u nižim, a jače
u višim visinskim stepenima od potomaka kultivirane odlike maruna. I bez
obzira na krupnoću ploda potomci su nekultivirane vrste u prosjeku nešto
jače zastupani u svim jačim visinskim stepenima od potomaka kultivirane
vrste.


Jednogodišnje biljke obiju vrsta najjače su zastupane u visinskim stepenima
između 10 i 30 cm. Grupiramo li te visinske stepene u jedan visinski
razred, one niže u drugi, a više u treći visinski razred, dobit ćemo zanimljive
podatke iskazane u tabeli 3.


Procentualni omjer broja biljaka pitomog kestena i maruna u visinskim razredima
Tab. 3.


Kla Klb Klc Mlb Mlc 2 Kl 2 Ml


Vis. razred u
cm


°/0 biljaka


0—1 0 10,7 6,4 5,7 8,7 7,7 7,1 8,2


10 — 30 65,6 67,4 69,2 80,8 79,2 67,6 80,1


30 — 55 23,7 26,2 25,1 10,5 13,1 25,3 11,7


Svega: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Iz gornje tabele izlazi, da su potomci maruna osjetno jače zastupani u


srednjem visinskom razredu (80,1%) od potomaka nekultiviranog kestena
(67,6%), u nižem visinskom razredu neznatno više (8,2% : 7,1%), a u
višem znatno manje (11,7% : 25,3%) i to bez i obzirom na krupnoću ploda.


Diagram f


O J IO /5 20 IS 30 35 ´tO ´tS -50 SS cm.