DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Duljina stabljika jednogodišnjih biljki iz pitomog kestena i maruna


Tab. 1


Duljina stabljike u cm Duljina svih Ukupno Prosj. duOznaka
stabljika biljaka ljina biljke
u cm kom u cm


5 10 15 20 25 30 35 40 45 50


K la 3 15 35 32 16 28 20 14 | 3 3 3698,6 169 21-9


"
K lb 2 19 49 61 45 64 36 35 8 4 2 7757,4 325 23-9


K lc 3 12 30 52 67 32 25 26 | 8 4 3 6373,4 262 24-3


SKla-c 8 46 114 145 128 124 81 75 19 11 5 17829,4 756 236


M lb 2 41 78 147 110 68 27 14 | 5 4 2 10206,6 498 20-5


M lc 7 29 56 127 120 66 30 18 9 4 — 10455,9 466 22-4


2 M lb, c 9 70 134274 230 134] 57 32 | 14 8 2 20662,5 964 21-4


Duljina stabljika jednogodišnjih biljki iz pitomog kestena i maruna
u ü/° Tab. 2.


Duljina stabljike
Svega


5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 cm


Kla 1-8 8-9 20-7 188 96 16-5 1T8 8´3 1-8 1-8 — 100%


Klb 06 5-8 1-5*1 18-8 138 197 11-1 10-8 2-5 1-2 0-6 „


Klc li 4-6 115 199 256 122 9-5 9´9 31 1-5 11 „


S K la— c 0/ 10 10 61 151 192 169 164 10-7 9-9 2´5 1-5 07 >.


Mlb 0-4 83 15-7 295 22-0 13´6 5-5 2´8 10 0´8 0-4 „


M lc 15 62 12-0 27-3 257 142 64 39 1-9 09 — >.


2 M lb —c 09 7´3 139 28-4 23-9 13´9 59 33 1-5 08 02 »*


visinski stepen (15—20 cm), nego li kod biljaka iz´ploda nekultivirane vrste
(20—25 cm i 25—30 cm). Izuzetak čine biljke iz sitnog ploda nekultiviranog
kestena, koje su brojčano najjače zastupane u nižem visinskom stepenu
(10—15 cm) i od onih iz marunova sjemena.


Ako izuzmemo veličinu ploda, prosječno najveći broj biljaka, obzirom
na njihovu visinu, pada kod obje vrste u isti visinski stepen (15^—20 cm).


Iz izmjerenih visina 756 stabljika jednogodišnjih biljaka nekultiviranog
i 964 stabljika kultiviranog kestena izračunata je aritmetski srednja, prosječna
duljina jedne stabljike. Dobiveni podaci iskazani su u tabeli 1., oni
pokazuju, da su se kod obje vrste iz krupnijeg ploda razvile prosječno snažnije
(više) biljke, kao i to da su potomci kultivirane vrste (maruna) u
prosjeku nešto niži od biljaka nekultivirane vrste (prosječna razlika 2,2 cm,
maksimalna 3,8 cm).


U tabeli 2. prikazani su postotni odnosi o broju biljaka istraživanih
vrsta u pojedinim visinskim stepenima. Vidimo, da su u nižim visinskim
stepenima uglavnom jače zastupane biljke proizvedene iz sitnijeg ploda, a


381