DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 31     <-- 31 -->        PDF

V = volumen prostora (m3, što ga zauzima krošnja obračunat uz pretpostavku
da krošnja ima oblik rotacionog elipsoida; Pb = površina bijeli na
presjeku debla u visini 2,40 m iznad tla).


Volumen prostora, što ga zauzima krošnja, obračunat je po formuli:


Odnos između volumena krošnje i površine bijeli prikazali smo na si. 6.


Primjena rezultata istraživanja kod procjene kakvoće jasenove oblovine u
budeć stanju


Zakonitost odnosa između volumena krošnje i površine bijeli na presjeku
debla u visini 2,40 m iznad tla može se korisno upotrijebiti kod procjenjivanja
kakvoće jasenove oblovine u dubećem stanju. Poznavajući površinu
bijeli, koja odgovara krošnji izvjesnog volumena, možemo za pojedine
promjere debla u prsnoj visini ustanoviti odgovarajuće učešće srži na presjeku
debla u visini 2,40 m iznad tla. Za presjek debla u visini 2,40 m iznad
tla odlučili smo se, jer ta visina iznad tla odgovara prosječnoj dužini prvog
trupca (najmanja dužina furnirskog trupca je 2.00 m).


Za praktičnu primjenu rezultata istraživanja potrebno je ustanoviti
odnos, koji postoji između promjera stabla u prsnoj visini mjerenog sa korom
i promjera debla u visini 2,40 iznad tla mjereno bez kore. Naša istraživanja
(10) su pokazala da između prsnog promjera bez kore i promjera
debla u visini 2,40 m iznad tla bez kore postoji linearni odnos


y = 0,915 x —0,13 ... . cm (3)


(x = promjer debla bez kore u prsnoj visini, y = promjer debla bez kore
u visini 2,40 m iznad tla).
Istraživanja, koja je u Lipovljanima provodio Plavšić* te ona koja je
u Sremu proveo Milojković (9) pokazala su, da debljina kore debla u prsnoj


Tablica 1.


Promjer debla u


prsnoj visini (sa 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0
korom) cm


Debljina kore cm 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0 3,2 8,5 3,S 4,0


Promjerprsnojkore)
debla u
visini (bez
cm
23,2 28,0 32,7 37,5 42,2 47,0 51,7 56,5 61,2 66,0
Promjer debla
u visini
2,40 m
Stvarni
21,1 25,5 29,8 34,2 38,5 42,9 47,2 51,6 55,9 60,3
iznad tla
(bez kore)
cm
Zaokruž.
21,0 25,5 30,0 34,0 38,5 43,0 47,0 52,0 56,0 60,5


* Prof. Dr. M. Plavšiću zahvaljujem se na podacima o debljini kore.