DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Trupci za piljenje kakvoće AZdrava smeđa jezgra do 50% promjera.
dozvoljava se:
Trupci za piljenje kakvoće BZdrava smeđa jezgra neograničeno.
dozvoljava se:


Od jasenove kolarske građe praksa zahtijeva bijelu boju. Na kakvoću rudničkog
drveta učešće zdrave smeđe srži nema nikakvog utjecaja.


Jedan je od najtežih zadataka koji se postavljaju stručnjaku kod procjene
jasenovine na panju, kako će ustanoviti učešće srži. To je naročito
važno, jer su velike razlike u prodajnoj cijeni sortimenata razne kakvoće.
Radi primjera navodimo da je odnos cijene furnirskih trupaca kakvoće F
prema cijeni trupaca za piljenje kakvoće A i B kod prodaja fco vagon za
izrađene trupce u šumariji Lipovljani u godini 1952/53 iznosio: F : A : B =
= 2,8 : 1,8 : 1.


Procjenitelji se u praksi obično oslanjaju na svoje iskustvo kod izrade
jasenovine u raznim šumskim predjelima. No iz prakse znademo da to iskustvo
često zakaže. Naime u sastojinama, koje su bile poznate sa bijele jasenovine,
nalazimo stabla sa velikim učešćem srži i obratno. Radi toga se kod
procjene na panju dešavaju velike greške. To stvara osjećaj nesigurnosti
kod procjenitelja i kod kupca. Rezultat ove nesigurnosti očituje se u visini
prodajne cijene na panju (šumske takse), koja se postiže prodajom.


Obzirom na to i obzirom na uvriježeno mišljenje da je osržena jasenovina
slabije kakvoće, postavio se u praksi problem istraživanja jasenove
srži. Problem kakvoće osržene jasenovine dosta je istraživan. Navodimo
samo neka istraživanja. Prva istraživanja te vrste proveo je Jank a (1).
Osim toga njime su se bavili Armstrong (2), Bamford i Van
Res t (3) i Ko 11 man n (5, 7) te kod nas autor (10). Sva ova istraživanja
izuzev Jankina pokazala su da nema uočljivih razlika među tehničkim
svojstvima osržene i neosržene jasenovine.


Problem učešća srži u deblu jasena je malo istražen. Učešće srži u
trupcima običnog jasena proučavao je Oberl i (4). U novije vrijeme
učešćem obojene srži u deblu poljskog jasena kod nas bavio se je autor
(10). U ovom prikazu pokušat ćemo na temelju tih istraživanja ukazati
na neke mogućnosti procjene učešća obojene srži u deblu poljskog jasena.
Naši izvodi do kojih smo došli, vrijede doduše samo za područje nizinskih
posavskih šuma fakultetske šumarije Lipovljani, ali oni mogu biti poticaj
za daljnja straživanja u tome smislu i za druga šumska područja.


Odnos između volumena krošnje stabla i površine bijeli


Istraživanja, koja smo proveli i koja su prikazana u drugoj raspravi


(10) pokazala su, da je učešće srži u jasenovom deblu vrlo varijabilna veličina.
Ono se mijenja od jednog do drugog presjeka debla. Najmanji je promjer
srži na panju; zatim on raste do izvjesne visine u deblu i na kraju
prema vrhu debla opada (vidi na si. 2). Istraživanja su nadalje pokazala,
da postoji pravilnost u smjenjivanju površine bijeli na presjecima debla od
panja prema vrhu debla. Ta pravilnost postoji kod svih stabala bez razlike.
Isto tako opažanja su pokazala da postoji izvjesna veza između veličine
krošnje debla i površine bijeli. Pravilnost smjenjivanja površine bijeli u
369