DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— je pitanje procjene količine i kakvoće sortimenata, koji će se izraditi
iz drvne mase na panju. 0 količini i kakvoći sortimenata, koje će sječina
dati, ovisi visina cijene drveta na panju (šumska taksa) koju šumarstvo
može postići prodajom. Dobra i stručno provedena procjena na panju daje
realne elemente za kalkulaciju, kako za prodavaoca tako i za kupca.
Kvantitativna procjena drvne mase na panju nije komplicirana. Za nju
postoje mnoge tablice. Teže. je pitanje kvalitativne procjene t. j . procjene
debla na Sortimente. Okularnom procjenom može se samo u izvjesnoj mjeri
na temelju vanjskog izgleda debla ustanoviti učešće sortimenata. No kakvoća
jasenovih trupaca uz vanjske karakteristike trupca ovisi i o učešću srži na
tanjem kraju trupca. Poznata je stvar da je to učešće srži u deblu jasena
vrlo različito. Bijel je jednom vrlo široka, a drugi puta uska te je i učešće
srži kod trupaca istih dimenzija vrlo različito.


SI. 1. Čista sastojina poljskog- jasena (Šumarija Lipovljani. Gosp. jed. Posavska
šuma, odjel 118). (Orig.)


U pogledu učešća srži na tanjem kraju trupca naši propisi i prijedlog
novih standarda donose slijedeće:


Trupci za oplaticu (furnir) kakvoće F dozvoljava se:
Smeđe jezgra do 33% promjera; kod smeđeg jasena smeđa jezgra
(neprava siž) mora zauzimati najmanje 80% promjera.


Trupci za piljenje kakvoće K dozvoljava se:
Zdrava smeđa jezgra do 33% promjera.