DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1954 str. 23     <-- 23 -->        PDF

PROCJENA UČEŠĆA OBOJENE SRŽI U DUBEĆEM DEBLU
POLJSKOG JASENA (Fr. angustifolia Vahl)


Dr. mg. Roko Benić


Uvod


P
P
oljski jasen (Fr. angustifolia Vahl) domaća je vrsta drveta. Raširen je
u nizinskim poplavnim šumama Panonske nizine (8). On tamo dolazi
bilo u čistim sastojinama (na terenima koji su duže vremena izvrgnuti
poplavnoj vodi) bilo u mješovitim sastojinama lužnjaka, jasena i brijesta
(na sušnim terenima). Prema približnim procjenama (10) površina koju
zauzima jasen, u čistim i mješovitim sastojinama poriječja Save, Drave,
Dunava i njihovih pritoka iznosi oko 54.000 ha. Od te površine na NR
Hrvatsku opada oko 33.00 ha. Uglavnom se tu radi o poljskom, a samo
u manjoj mjeri o običnom jasenu. Poljski jasen dobiva danas sve veće
značenje u mješovitim nizinskim šumama. Učešće jasena u ovim šumama
sve više raste s jedne strane radi sušenja brijesta, a s druge strane, što
se on širi prirodnim putem na sjecištima, koja nisu dobro naplođena žirom.
Radi primjera navodimo da se u nizinskim posavskim šumama fakultetske
šumarije u Lipovljanima učešće jasena penje na 33%.


Njegovo značenje za šumsku privredu dolazi do izražaja, kada uzmemo
u obzir količinu jasenovine koja se siječe u nizinskim šumama. Prema približnim
podacima prosječna godišnja proizvodnja tehničke oblovine iznosila
je u periodu 1947—1953 oko 50.000 m3. Od ukupno izrađene količine tehničke
oblovine u inizinskim šumama šumarije Lipovljani u godini 1953
otpalo je na jasenovinu oko 30%.


Poljski jasen spada u domaće brzo rastuće vrste drveća. U razmjerno
niskoj ophodnji (80 do 100 g.) on producira deblovinu sposobnu za izradu
furnirskih trupaca i trupaca za piljenje. Doduše, danas ne postoji naročita
potražnja za jasenovom furnirskom oblovinom i pilanskim trupcima, jer
niti jasenov furnir nit piljena građa nisu naročito tražen artikal na svjetskom
tržištu. No imajući u vidu sve veću oskudicu drveta, smatramo da će
potražnja za jasenovinom u budućnosti biti veća. Ona će se upotrebljavati
i za one svrhe, gdje danas ne dolazi u obzir. Primjera radi navodimo da
rudnici već danas upotrebljavaju jasenovo rudničko drvo iako postojeći
standardi ne poznaju jasenovo rudničko drvo.


Problematika


Iz jasenovine izrađuju se danas slijedeći sortimenti oblovine: trupci
za furnir kakvoće F, trupci za pilansku preradu kakvoće A i B (a prema
prijedlogu novih standarda i kakvoće K), obla kolarska građa i rudničko
drvo. šumarije danas uglavnom ne vrše same izradu gotovih sortimenata
u šumi nego prodaju stojeća stabla na panju. Izradu vrše samo ukoliko
prodaja na panju poduzećima drvne industrije nije uspjela i ukoliko se radi


o prorednim i sanitarnim sječama. Bez obzira da li šumarija vrši prodaju
na panju ili sama vrši izradu sortimenata oblovine važan problem za nju
— kao prodavaoca — i za drvnu industriju — kao kupca drveta na panju
* Autor pridržava isključivo pravo reproduscije tablica. Preštampavanje se može
vršiti samo po prethodnom odobrenju autora.
/ 365


i