DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 54     <-- 54 -->        PDF

tlo je vrlo plitko i suho. Osim medunca od grmova pridolazi po koji šimšir, borovica,
mukinja, rašeljka, žutika, svib, crni trn i glog, a od prizemnog rašća Bromus
erectus, Brachypodium pinnatum, Festuca duriuscula, Hippocrepis comosa, Geranium
sanguineum, Teucrium chamaedrys i dr. čije prisustvo jasno odaje mediteranski
utkaj. Klimu karakteriše mala količina oborina (713 mm. godišnje) te vruće i sušno
ljeto. Pošumljavanje na takvom terenu izvedeno je 1876. Sada tu postoji mješovita
sastojina Atlanskog cedra i crnog bora. Cedrovi su vitki, bujni i čisti od grana, dok
su borovi manji i slabijeg vitaliteta. Osim toga na čistinama postoji vrlo brojan
prirodni pomladak, i to gotovo isključivo cedrov.


1930. godine Stanica za šumarska istraživanja u Nancy-u osnovala je u toj
sastojini pokusnu plohu s ciljem da prati njen razvitak. Tako je 1930., 1940. i 1950.
provedena detaljna inventarizacija. Rezultati su slijedeći:


Godina Vrsta Broj stabala Volumen (m3)


cedar 306 115
1930
crni bor 326 68


redar 306 166
1940
crni bor 317 88


cedar 306 182
1950
crni bor 200 67


Prosječni godišnji prirast po hektaru i periodama 1930-40 i 1940-50:


Godina Cedar m3 Crni bor m3


2930-40 5,02 2,09


1940-50 2,78 0,78


Kao što se vidi cedar je pod istim uslovima dao mnogo veću drvnu masu i
polučio veće priraste. Slabiji prirast jedne i druge vrste u periodu 1940-50 autori
pripisuju suši (naročito u godini 1945, 1947. i 1949.).


Ovaj primjer nesumnjivo pokazuje da se cedar pokazao mnogo prikladniji za
pošumljavanje opisanog terena od bora. Postigao je veću drvnu masu, stabla su mu
kvalitetnija, a što je naročito važno, obilno se prirodno pomlađuje i time osigurava
trajnost sastojine. —


Na kraju autori se osvrću na poteškoće kod pošumljavanja ovako mršavih
i suhih terena. Naime mlade biljke ne uspijevaju da pruže korijenje dosta duboko
i time osiguraju potrebnu vlagu, te u većini slučajeva stradaju za ljetnih suša. Zbog
toga se preporučuje sadnja pod zaštitom grmova, oblaganje sadnica kamenjem
i direktna sjetva na teren, koja daje nešto bolje rezultate od sadnje. Kao najefikasnije
sredstvo preporučuje se upotreba eksploziva za pravljenje rupa i dodavanje
zemlje, što je međutim vrlo skupo.


340