DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 38     <-- 38 -->        PDF

par zastarjelih preporuka o zaštiti šuma. Ako pogledamo starije knjige o
zaštiti šuma onda osim nekih manjih preporuka izbijaju kao temeljne,
držanje šumskog reda i postavljanje lovnih stabala za suzbijanje potkornjaka.
Mi međutim vidimo da unatoč šumskoga reda ili nereda štetnici se
sve više pojavljuju, a postavljanjem lovnih stabala nismo u mogućnosti
da suzbijemo potkornjake. Danas postoji veliki broj kemijskih sredstava
i aparature s kojima se može svaka zaraza u šumama koja nije zauzela
vrlo velike razmjere vrlo lako likvidirati, a u izvjesnim slučajevima možemo
se s takvim sredstvima poslužiti kao preventivnom mjerom za sprečavanje
pojave štetnika. Naročito je važna primjena kemijske metode u
šumskim rasadnicima, gdje se radi o mladom i niskom drveću i gdje je
suzbijanje lako provedivo. U svim onim slučajevima, gdje se preporučuje
uništavanje štetnika paljenjem, mogu se danas primjeniti različita vrlo
efikasna sredstva i tako otkloniti opasnost od požara, do kojih često dolazi
baš kod provađanja ovakovih mehaničkih mjera suzbijanja.


Ima još jedna činjenica na koju se s obzirom na zaštitu šuma moramo
svakako osvrnuti. Ako pratimo pojavu štetnika u šumama onda kako
po općem njihovom sstavu tako i po napadu štetnika možemo naše šume
podijeliti uglavnom u tri grupe. Nizinska tzv. hrastova šuma
strada od stanovitog broja štetnika razmjerno često, jer se tu oni pojavljuju
periodički masovno. Drugu grupu čine brdsk e šum e bukve,
smrče i jele u kojima dolazi veliki broj štetnika, ali se ovi tek lokalno
pojavljuju u jačoj mjeri i počine vidljive štete. Treću grupu čine šum e
primorskog pojasa u kojima također dolazi do lokalnih manjih
i većih pojava štetnika, koji se i tu javljaju u prilično velikom broju vrsta.


Promatramo li pojavu štetnika u spomenutim šumama sa biološkog
stanovišta, onda ćemo utvrditi ovu činjenicu. U nizinskim hrastovim šumama
zbog utjecaja čovjeka postoje više manje jedinstvene sastojine
hrasta lužnjaka ili mali broj drveća koje na tom terenu čini mješovitu
sastojinu. U takvim šumama utjecaj prirodnih neprijatelja na štetnike
je mnogo slabiji nego u prirodnim mješovitim šumama. Tu je dakle gospodarenje
u šumama dovelo do poremećenja prirodne ravnoteže. U brdskim
šumama, a naročito onima u Gorskom Kotaru i Lici prirodna biocenotička
ravnoteža je uglavnom stabilna, pa ukoliko dođe do neke jače
pojave štetnika ona je lokalne naravi i kratkog vijeka, jer je tu rezistentnost
okoline mnogo jača od biotičkog potencijala štetnika. Slična je
situacija i u Primorju, jer i tu postoji šarolikost kako u vrstama biljaka
tako i po vrstama štetnika i njihovih neprijatelja i zbog toga je mogućnost
za jače širenje nekog štetnika mnogo manja.


U nizinskim šumama Posavine i Podravine je prirodna biocenotička
ravnoteža najjače poremećena i to je jedan od glavnih uzroka stalnom
periodičkom pojavljivanju gubara, zlatokraja i suznika. Ako zađemo u
bilo koju srednjedobnu ili staru sastojinu u tim krajevima, mora nam
pasti u oči pomanjkanje podstojnog rašća, a to je onaj glavni razlog zašto
u prvom redu strada hrast, a onda i one druge glavne vrste drveća u tim
šumama. Ako bismo htjeli popraviti stanje poremećene ravnoteže u tim
šumama onda bismo morali posvetiti više pažnje biološkom načinu suzbijanja
štetnika u tim šumama i na taj način ograničiti njihovu masovnu
pojavu. Drugim riječima, trebalo bi pojačati utjecaj prirodnih faktora na
štetnike, a u prvom redu utjecaj njihovih prirodnih neprijatelja.