DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Imali smo prilike da unatrag 7 godina promatramo rezultate jednog
preciznog suzbijanja, odnosno uništavanja jajnih legala gubara u fakultetskoj
šumi šašinovački lug, koje površina iznosi 166 k. j . Dok su godine
1948 bile okolne šume totalno obrštene od gubara dotle je u šašinovačkom
lugu iznosila šteta maksimum 10% uništene lisne površine, jer je u toj
šumi provađano uništavanje jajnih legala, a vlasnici okolnih šuma i šumica
nisu to proveli. Međutim od 1948. g. do danas svak e godin e
mogli smo pronaći veći ili manji broj jajnih legala u Šašinovačkom lugu.
1953 pronađeno je u Šašinovačkom lugu u svemu u proljeće 10 jajnih
legala gubara, ali ujesen iste godine ustanovljeno je da se na svakom
stablu nalazi 1—14 jajnih legala. Dakle unatoč provađanja preciznih mje


% zaraze Qrarjaciona krivulja gubara {Lymäntrid dispdr L)


šuma TJipača


-"-Sasinovečki
Lug


god. 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1Q51 1952 1953


ra suzbijanja gubara javlja se on ipak svake godine u toj šumi, pa šta
više i tu nismo mogli spriječiti ni izbijanje gradacije. Ovaj pokus koga
vrlo precizno provodi ing. S p a i ć, dokazuje da uništavanjem jajnih
legla možemo spasiti šumu od-golobrsta, ali ne
možemo spriječiti gradaciju. Ako sada šematski prikažemo tok zaraze
odnosno gradacije u šašinovačkom lugu i na pr. Ripači, koja pripada
Spačvanskom bazenu, onda vidimo da tok pojavljivanja gubara u šašinovačkom
lugu od 1948 do 1954 daje sliku manjih i većih oscilacija, kod
kojih može svake godine doći do jačeg ili manjeg brsta u šumi, ako samo
jednu godinu propustimo uništavanje jajnih legala, dok je u Ripači prestala
zaraza potpuno 1949, a počinje izbijati 1953 (vidi crtež) drugim riječima
u šašinovačkom lugu stanje gubara je stalno nešto iznad normale,
dok u Ripači i u velikim šumskim kompleksima stanje gubara u latenciji
je ispod normale. Iz ovih razlika u toku pojavljivanja gubara u šumi gdje
se stalno provađa zimsko uništavanje legala i šume gdje se ta mjera ne
provodi možemo zaključiti da teže uspostavljamo potpunu ravnotežu u je