DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 30     <-- 30 -->        PDF

The author presents the functions, (f) obtained by the adjustment by means


of the least squares for the real conditions occuring in this country, i. e. for ground-


skidding by horses and transport in carts by horse draught formulae 20—22


and 23—25).


In the example (Fig. 13) is shown the method of calculation of the transport
costs by means of the average distance (s), and at the same time after the formulae
evolved there are constructed over the forest area (P) curves of equal transport
costs which the author calls »isoeuphores«. By the application of isoeuphores there
exist the possibility of determination of that part of area belonging to the individual
centres of transport (Fig. 13), further it is possible to carry out a study of the
transport means from the economical point of view, as for instance, the most
favourable distances of loading ramps and the location of the transport means (forest
roads, railways etc.) in a given forest district F on the occasion of its exploitation.


VI8KOZIMETRISKA ISPITIVANJA
NEKIH DOMAĆIH ČETINARSKIH BALSAMA*


Bran. Pejoski


Uvod


P
P
osljednjih godina proučavanja iz oblasti biologije i tehnologije sraolarenja
proširena su i na neka nova područja, od kojih dinamika isticanja
(curenja) smole zauzima« vidno mjesto (S c h o p m e y e r). Nema
sumnje da u smolnom sistemu (vertikalni i horizontalni smolni kanali)
igraju najvažniju ulogu od fizičkih pojava kapilaritet i viskozitet.
Viskozitet prestavlja zapravo unutrašnje trenje svojstveno tečnostima,
a koje se očituje kao otpor pri kretanju dvaju susednih slojeva (7).
Za njegovo određivanje primenjuje se danas E n gl e r - ov princip (t. zv.
relativni viskozitet) i Höppler-o v princip (t. zv. apsolutni viskozitet).
Viskozimetriska merenja su neophodna kod ispitivanja raznih mineralnih
ulja (na pr. ulja kamenog uglja) kao i vegetabilnih ulja (na pr.
laneno, ricinusovo), a naročito za ispitivanje sredstava za lakiranje.
Mogućnost primene viskozimetriskih merenja i kod četinarskih smola,
u prvom redu borovih, pokazalo se je pogodnim što su dokazali
Runcke l i Knap p (1946). Međutim, kao što je poznato skoro sve
borove smole (a također i smola od smree), koje su inačo idealne tečnosti
dok se nalaze u samome stablu, t. j . smolnom sistemu drveta, gde komuniciraju
vertikalno i horizontalno u beljici, pri napuštanju stabla ranije
ili kasnije kristaliziraju, što znači da se jedan deo smole pretvara u kristalnu
beličastu masu, dok drugi deo (procentualno manji) ostaje i nadalje
tečan. Stepen kristalizacije je uslovljen od mnogih spoljnih faktora
u prvom redu oksidacije i gubitka jednog dela terpentinskog ulja. Takva
kristalizovana smola prema tome je nepogodna za viskozimetriska merenja
na nižim temperaturama, i jedino su ona moguća, ako se smola prethodno
rastvori u neki organski rastvarač (alkohol, benzol, benzin, ksilol,
toluol, terpentinsko ulje i dr.). Slično ovom postupku vršio je viskozimetriska
merenja i česnoko v sa kolofonom (1932).


* Ova merenja izvršili smo u toku 1951 i 1952 godine. U toku 1953 godine
Schopmeye r prikazuje jednu novu metodiku za viskozimetriska merenja na.
samim stablima (N. S. R. 1953 New Orleans).