DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 29     <-- 29 -->        PDF

TB = Mi Ik (a sx + b) + CJ
T´D = M2 Itx (a s2 + b) + Cd


T´B = trošak transporta cjelokupne drvne mase Mi s površine FB


T´D = trošak transporta cjelokupoe mase M2 s površine I´D


MI = drvna masa na površini FB


M2 = drvna masa na površini FD


Si.
= srednja daljina prijenosa, koja odgovara površini FB


s2
= srednja daljina prijenosa, koja odgovara površini FD


Pretpostavili smo u našem primjeru, da je trošak prijenosa linearna
funkcija od udaljenosti r. U slučaju, da je trošak T funkcija oblika


T = f(r)


gdje je f(r) bilo kakova funkcija, koju imademo na pr. grafički predočenu
nekom krivuljom, možemo tu krivulju aproksimirati izvjesnom
poligonom linijom i time ovaj slučaj svodimo na prethodni.


Izoeufore dadu se uspješno primijeniti kod studija ekonomičnosti
transportnih sredstava kao na pr. najpovoljnijeg razmaka utovarnih
rampi, položaja prometnih sredstava (šumskih želj. pruga, puteva i t. d.).
te eventualno potrebnih ogranaka prema postojećim putevima kao i
ispravan položaj postojećih putova u zadanom šumskom predjelu. Navedene
studije su u toku daljnje razrade i razmatranja,


Kod matematskog dijela pomagao mi je savjetom asistent prof. Miroslav
Kugler.


LITERATURA:


1.
I n g. St. Flögl : Šumska prometna sredstva (Predavanja) Zagreb, 1939.
2.
Dr. A1. Ugrenović : Tehnika trgovine drvetom, Zagreb, 1935.
3.
Ing. M. Simonović: Šumska transportna sretstva, Beograd, 1949.
4.
Ing . I. Klemenčić : Optimalna gustoća šumskih prometala,
Sarajevo, 1939.
Resume.


In the case of timber transport (Fig. 3) from an area (F) to a fixed point
(P = centre of transport), the calculation of transport costs can be carried out by
means of the average distance (s).


Suppose the transport expenses (T) are proportional to the timber volume and
in functional relation to distance (r), we obtain the formula (1):


T = Mf (r)


If F (r) is a linear function and we employ the average distance (s), then,
under the condition of uniform distribution of timber volune (M = C . F) on felling
.sites, the formula (1) assumes the following form:


T = CP (as + b)


In that case we abtain the average distance by dividing the static moment (sp)
of the area (F) with regard to the point P and the area F after the formula (9):


Calculation of the transport costs may also be performed conformably to the
given formulae, if f (r) is a function of any kind represented graphically, with regard
to its approximation with the polygonal line.