DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Općenito su izoeufore krivulje ovisnog oblika o raznim utjecajima
(n. pr. terenu). U specijalnom slučaju, ako je trošak prijenosa
funkcija udaljenosti r oblika prema formuli (1), onda su izoeufore koncentrične
kružnice sa središtem u točki P. Ako je uz to f(r) linearna
funkcija, tada ekvidistantnim vrijednostima troška T pripadaju ekvidistantne
udaljenosti r, dakle ekvidistantne koncentrične kružnice.


U našem primjeru pretpostavljamo da su na cijeloj površini F iste
prilike glede privlačenja k središtima transporta A i C, tako da je primijenjena
ista funkcija troškova f za konjsku vuču. Pretpostavljamo
da su putovi za vožmu kolima razne kvalitete (na pr. od C do D loš
put, a od A do B dobar put).


Na osnovu danih pretpostavki primjenjujemo naprijed iznesene opće
formule:


TB = ti (a rA + b) + t\ (fli TB + birB + Ci)


za prijenos do točke B, odnosno


TD = U (arc+ b) + t´%(a2 rl + b%TD + c2)


za prijenos do točke D
Označimo li u ovom slučaju stalne veličine sa
h fci rl + bi TB + ej = Ci


t´2 (a2 rl + frä /"L> + c2) = C2


rB = udaljenost A do B; TD = udaljenost C do D,


tada ove formule prelaze u


TB = U (a rA + b) + Ci


TD = ti (a rc + b) + C2


odavle dobivamo udaljenost TA odnosno rc


Tß — bti-Ci


TA (26)


h a


TD — bti — C2


rc (27)


tt a


U formuli (26) i (21) uvrštavamo odabrane jednake vrijednosti za TB i
TD, t. j. TB = TD, te dobivamo razne vrijednosti za udaljenosti rA i rc
od točke A, odnosno C na kojima su troškovi prijenosa jednaki. Opišemo
li oko A odnosno C kružnice polumjera TA odnosno rc dobivamo
na površini F izoeufore. Presjecištem izoeufora jednake vrijednosti


određena je tražena granična linija Z - Z (si. 13) njom je podijeljena
površina F na površine FB i FD.


Za svaku ovako dobivenu površinu FB i FD ustanovit ćemo srednju
daljinu transporta s kako je naprijed izloženo (rastavljanjem u trokute).
Troškove transporta drvne mase Mi s površine FB, odnosno M2 s
površine FD do točaka B ili D dobivamo uvrštavanjem odgovarajućih
veličina u slijedeće formule: