DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 26     <-- 26 -->        PDF

rati nekim poligonom, a ovaj zatim rastaviti u trokute. Prema tome
primjenom naprijed donesenih formula postoji mogućnost, da se izračuna
srednja udaljenost točaka ovakove površine od bilo koje točke P, bez
obzira da li se ona nalazi unutar ove površine ili izvan nje. (si. 12.)
Naprijed izloženo teoretsko izlaganje primjenu ćemo u glavnim crtama
na primjeru.


Na nekom području F (si. 13.) određena su dva središta transporta
A i C. Prijenos drvne mase M vršit će se s površine F do mjesta
A i C konjskom vučom po zemlji, a odavle putem — kolima sa konjskom
spregom do B odnosno D. Površinu treba tako razdijeliti, da se
drvna masa privlači s pojedinih točaka površine F k onom središtu
transpora, gdje je prijenos jeftiniji. Pretpostavimo li, da je drvna masa
jednoliko raspoređena po površini F, tada


M = CF


C = gustoća drvne mase po jedinici površine (na pr. m3/ha)


F = površina šumskog predjela (područja).
Na osnovu formule (1) trebamo odrediti funkciju (/). Prema našim propisima
(vidi: „Propisi o platama i radnim odnosima radnika u šumskoj
proizvodnji", Beograd 1949 g.) funkcija (f) ima oblik:


1. Kod konjske vuče po zemlji (si. 14)
-^


CT)


k)


^


nli \


j «^


ooL


03 -3^p*"*^ like


nO[ «teiß.


n 9
5*" jLr


rthl*iL-—


^ pc ižJž


OJ


rrz


2C?o tj IO 6( 70 3

r


SI. 14.


f(r) = U (0,0793 + 0,3117 r) (20)
(nepovoljne prilike)
f(r) = t2 (0,0595+ 0,1845 r) (21)
(srednje povoljne prilike)