DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 16     <-- 16 -->        PDF

SI. 2.


Mjesto obračuna troškova prema posljednjoj formuli možemo ga izvršiti
i pomoću srednje udaljenosti s. Pod srednjom udaljenosti s smatrat
ćemo onu daljinu na kojoj bi se izvršio prijenos cijelokupne mase
(Mi + M2 + Mn) uz isti trošak, kao da se prenose pojedine mase
Mu Mz, . . . Mn s pojedinih točaka A\, A%, As . . . . An do točke P,
a na odgovarajućim udaljenostima ru r2, rn. Prema tome ovu
veličinu s definirat ćemo jednadžbom:


MJ(rJ + Mzf(r2) + M3f(r3) + ..-,+ M„f(rJ = (Mx + M2 + M3 + . . .


+ Mn)f(s); M = Mi + Ma + M3 +". ." + Mn
odakle je


2 Mif(n)


,, , Mif(ri) + M2f(r2)+ ..-.. + Mnf(rJ i = 1


´<*> = M


M


odnosno


f^MiHrJl


(2)
f~´


S = L M J


gđe je (f-/) inverzna funkcija od (f).


Vrši li se prijenos drvne mase u pravcima s neke površine (F) do
čvrste točke (P) (si. 3), onda pak smatramo pod srednjom udaljenosti


(s) točaka površine (F) od točke (P) onu daljinu, koja je definirana
jednadžbom:
T = M f(s) = f f(r) dM (3X