DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1954 str. 15     <-- 15 -->        PDF

muli K" = Z V = [zvj. On vrijedi dakle za 7, 10 dana odnosno za jednu
trećinu, jednu polovinu vremena, koje je određeno za cijelu analizu. Ali
ako gornja formula vrijedi za 7, 10 dana odnosno za jednu trećinu, polovinu
vremena klijanja, onda ona mora vrijediti i za svaku pojediniu fazu
toka klijanja, kao i za sve faze toka klijanja zajedno, dakle i za cijelo
određeno vrijeme trajanja analize, što na koncu konca proizlazi i iz same
formule. A to znači, da ni k 1 i j a v o s t (procenat klijavosti) nije matematski
ispravno izražena, samo brojem proklijalih zrna t. j . procentom
klijavosti. I klijavost, kao kvalitetni faktor za ocjenu
sjemena, treba prema tome računati po gore izvedenoj
formuli Kn = Z V, odnosno Kn= [zv]. Sam procenat
zrna proklijalih do kraja analize isto tako ne može poslužiti za ocjenu
kvaliteta sjemena, kaošto ni sam broj zrna proklijalih za vrijeme prve
trećine trajanja cijele analize ne može poslužiti kao mjerilo za t. zv.
»energiju klijanja«. Procenat klijavosti i t. zv. energija
klijanja ne daju ništa više do broj proklijalih zrna u određenom spaciju
vremena. Za ocjenu kvaliteta sjemena treba da i jedan i drugi faktor
sadrži još i strukturu toka klijanja u obliku srednjeg vremena


klij anj a, jer je taj faktor za kvalitativno mjerilo isto tako važan kao
i broj proklijalih zrna.


(Svršiće se)


SREDNJA DALJINA I OBRAČUN TROŠKOVA TRANSPORTA


Ing. Ninoslav Lovrić


S
S
astavni dio šnmskog transporta je prijenos drvne mase (M), kao glavnog
produkta, s neke točke (A) do druge (P). Općenito možemo pretpostaviti,
da je trošak prijenosa T proporcionalan drvnoj masi, a funkcija
udaljenosti r. Veličina troškova prijenosa iznosi u tom slučaju


T = Mf(r) (!)


si. i.


Želimo li izvršiti prijenos drvnih masa Mu M2, M?, . M„ s više
točaka Au Aq, A3 An na odgovarajućim udaljenostima ru r2, r8 . rn


do točke P (si. 2.), onda trošak T dobivamo:
T = MJ(rt) + MJ(rJ + M3f(r3) + . . . MJCrJ