DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1954 str. 55     <-- 55 -->        PDF

stado privrednih poduzeća (poljoprivrede), koje ima isto značenje kao i drvna zaliha
u šumskom gospodarstvu. U tome je pogledu daleko bolje akumulaciju ostvariti preko
zemljarine — poreza.


To se danas i čini na bazi »Uredbe o zemljarini« od 23. XII. 1953. SI. list br.


53/1953.


Sa zemljarinom na bazi katastralnog čistog prihoda obuhvaćena je cjelokupna


šuma.


STRANA STRUČNA LITERATURA


PROF. DR. R. SCHOBER: DIE JAPANISCHE LÄRCHE; Eine bibliogischertragskundliche
Untersuchung. Schriftenreihe der Forstllichen Fakultät in Hann. Münden
und Mitteilungen der Niedersächsischen Versuchsanstalt, Bd 7/8, J. D. Sauerländer´s
Verlag, Frankfurt a. M., 1953, sa 212 str. teksta, 82 fotografije i crteža, 52 tabele
u tekstu i 46 str. tabela u prilogu.


U ovoj monografijskoj studiji sadržani su vrlo interesantni rezultati autorovih
istraživanja o biološkim, ekološkim, prirasnim i šumsko-uzgojnim svojstvima japanaskog
ariša u Njemačkoj. U studiji su korišćeni mnogobrojni podaci iz literature i iskustva
postignuta dosad u Njemačkoj i susjednim zemljama, gdje se to drvo uzgaja u
većoj mjeri unatrag kojih 60 godina. Uz podatke o japanskog arišu navedeni su —
radi usporedbe — i podaci o evropskom arišu, u kojem je autor napisao posebnu studiju
(Die Lärche, 1949).


U studiji je prošireno dosadašnje znanje o arealu autohtono g japanskog
ariša u centralnom dijelu otoka Hondo , gdje raste bilo sam ili u primjesi s drugim
drvećem (Abies Veitchii, Tsuga diversifolia, Picea hondoensis, Pinus densiflora i dr.),
na padinama vulkanskog gorja, optimalno u visinama od 1.500—2.000 m, a inače od
1.000—2.900 m. Nalazi se u predjelima, gdje su zime blage i dosta suhe, a ljeta vruća,
kišovita i s mnogo zračne vlage. U većem opsegu kultivira se u Japanu od 1885.
Autohtone njegove šume zapremaju oko 6.000 ha, a kulture oko 145.000 ha.


U Zapadnoj Njemačkoj zapremale su 1951. god. kulture japanskog
ariša ukupno 11.303 ha ili 0,16% od površine šuma (Schleswig-Holstein: 3.990 ha ili
2,68%, Donja Saska: 2.718 ha ili 0,31%, Westfalen: 1.602 ha ili 0,20%, Baden- Württenberg:
1.453 ha, Rheinland-Pfalz: 604 ha, Hessen: 586 ha, Bavarska 382 ha). Najstarije
kulture podignute su u Chorinu u Pruskoj 1.886 god.


Kulture japanskog ariša pokrivaju u Vel. Britanij i površinu od 23.300 ha
(Engleska: 8.600 ha, Škotska: 7.300 ha, Wales: 6.400 ha). Najstariji nasadi potječu
iz 1885 god. (Dunkeld u Škotskoj). U Holandij i zapremaju njegovi nasadi oko


10.000 ha, a podignuti su većinom na vrištinama. U Dansko j ga ima na površini
od ca 4.000 ha. Mnogo je uspješniji od evropskog, koji se ondje uzgaja još od 1.800 g.,
ali znatno stradava od raka. U Belgiji i Francuskoj japanski se ariš uzgaja
još od 1900. god., a u Švicarskoj ga ima još od 1880. na više mjesta, ali u manjem
opsegu; u višim predjelima lomi ga snijeg. U Španjolsko j se dobro aklimatizirao
u sjev. obalnom području. I u Italij i ima ponešto njegovih kultura,
uzgojenih poslije 1905. god. Nasadi u Austrij i pokazali su, da nije podesan za
planinske predjele. U Zapadnoj Rusiji i Finskoj nasadi su mu kržljavi,
jer stradaju od mraza i studeni. U Švedsko j se uspješno uzgaja od 1895., ali samo
u najjužnijem dijelu.
Autor je izvršio izmjere u Zapadnoj Njemačkoj na 155 pokusnih i primjernih
ploha u čistim (71) i mješovitim (84) sastojinama, a osim toga koristio se podacima
sa 26 pokusnih ploha iz Švedske, Danske, Vel. Britanije, Holandije i Japana. Snimke
su vršene u sastojinama raznih nadmorskih visina (8-800 m), i raznih dobnih razreda,
a prirast je proučavan u sastojinama gušćeg i rjeđeg obrasta, te prorijeđivanim ra