DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 97     <-- 97 -->        PDF

ove Skupštine su održana 3 plenuma i 3 odborske sjednice. U svibnju je održao ing.
B, Zlatarić predavanje o šumarstvu nordijskih zemalja. Članovi kluba su sudjelovali,
između ostalog i u akcijama grada Karlovca (parkiranja — zeleni pojas) i u akcijama
kotareva (diskusiju o nacrtu Uredbe o upravljanju šumama) i u akciji DIP-a
(o plantažiranju topola). Klub je razradio opsežan referat o potrebi postojanja srednjih
kadrova u šumarstvu. Osjeća se još nedovoljna aktivnost u društvenom radu
članova iz operative (šumarija i DIP).


Bjelovar. Šumarski klub u Bjelovaru je održao sedam plenarnih sastanaka.
Teme su bile uglavnom o organizaciji šumarstva i o nacrtu nastavnog plana srednjih
šumarskih škola. Održano je predavanje o šumama u Austriji i dvije ekskurzije.
Kontakt sa Društvom je bio dobar, članarina je uplaćena u cijelosti. U planu za
1954. godinu su dvije ekskurzije i 3 predavanja u klubu, a dva u Narodnom sveučilištu.
U planu je i stručno uzdizanje kadrova.


Nova Gradiška. Ing. Petrović je referirao o radu kluba u N. Gradiški. Taj
klub ima 152 člana. Na tri plenarna sastanka prisustvovali su uglavnom inženjeriupravitelji
šumarija, koji su zaključke prenosili na teren.


Povezanost članstva nije na visini radi terenskih i saobraćajnih teškoća, te
tekućih privrednih zadataka. Saradnja s nižim stručnim osobljem je dosta teška.
Postoji želja među lugarima, da osnuju svoje društvo, a u tome ima i tradicije međa
starijim lugarima.


Klub je davao inicijativu šumarijama, da materijalno pomognu »Šumarski list«
i Šumarski institut.


Osijek. Rad kluba u Osijeku iznio je ing. Šime Miletić. U odbor kluba je izabrano
više drugova s terena, što se pokazalo neprikladnim, jer je sav rad pao na
jednog ili dvojicu u centru. Ubuduće će u upravu morati ući barem tri aktivna člana
iz centra, koji će sačinjavati aktivnu jezgru kluba.


Mišljenje je delegata ing. Miletića, da bi članovi morali imati iskaznice, koje


b: bile podešene tako, da bude uplaćena članarina u njoj registrirana. Pretplata na
listove se vrši urednije nego uplata članarine. Klub je, u zajednici sa sindikalnom
podružnicom osposobio jednu prostoriju za klubske sastanke u zgradi Šumarskog
gospodarstva.
Vinkovci. Vinkovački klub je u prošloj godini brojio 94 člana. Klub se smanjio
za 16 lugara, koji su djelomično odstranjeni iz službe, a djelomično prestali
plaćati članarinu. Nije učlanjeno 9 inženjera i tehničara, i to onih kojih su nastupili
dužnost u drugoj polovini prošle godine.


Održana su četiri uža sastanka na kojima su prisustvovali i članovi sa terena.
Raspravljano je o organizaciji šumarstva i mjestu tehničara u šumarskoj službi.
Održana je jedna ekskurzija po pitanju uzgoja i eksploatacije šuma po bosutskom
i vukovarskom području.


Klub je 1953. godine uredio šumarsko odjeljenje u Gradskom muzeju u Vinkovcima,
koje je i po stručnjacima, a i po građanstvu veoma povoljno ocijenjeno i
primljeno.


Klub je prikupio materijal za izdavanje Godišnjeg biltena. U tu svrhu se članstvo
odreklo iznosa stimulacije za 1952. godinu u visini od 70.000 dinara.


Klub je pružio pomoć Šumskomekskurzija, koje su pregledavale šume
gospodarstvu
na području
na pripremanju
kluba.
mnogobrojnih
t
DISKUSIJ A


Bila je obilna i sadržajna i brojem učesnika. Ovdje ćemo je prikazati po materiji,
a ne po vremenskom redoslijedu diskutanata.
O »Šumarskom listu«
Diskusija se uglavnom odvijala o načinu kako da se materijalno potpomogne
izlaženje »Šumarskog lista«. Neki diskutanti (ing. Bura, ing. Lovrić, Brkić) zauzi


135