DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 95     <-- 95 -->        PDF

na način, da ona bude sačuvana i za buduća pokoljenja? A ako ekonomska situacija
u zemlji ne dozvoljava, da se našim članovima znatnije poboljša materijalno stanje,
držimo da imamo pravo da zahtijevamo bar to, da nam se ne krnji moralni lik
struke.«


U drugom dijelu izvještaja »Neki zadaci po društvenim pravilima«, ukazuje se
na činjenicu, da oko 10% inženjera i tehničara u Hrvatskoj nije učlanjeno u društvo,
od čega samo inženjera oko 40. Budući da se ovdje radi uglavnom o mladim
drugovima, treba voditi brigu da ih se privuče u našu stručnu, društvenu zajednicu.
Ukazuje se i na potrebu posebnog rada sa studentima fakulteta i srednjih šumarskih
Škola, naročito u obliku predavanja o aktuelnim problemima struke.


U trećem dijelu izvješćuje se o izvršenju zadataka 74. godišnje skupštine. Problematiku
organizacije šumarske službe iscrpio je II. plenum, ali do izdavanja konačne
uredbe još nije došlo. Zahtjev za izdvajanje iz sindikata poljoprivrednih radnika
nije upućen Zemaljskom odboru, jer nijedan klub nije poslao argumentaciju.
Lugarsko društvo nije osnovano, a čini se, da se klubovi nisu tim pitanjem podrobnije
bavili. Društvo je počejo razmatrati probleme nastave i nastavnih planova
srednjih škola, ali je taj posao zakočen, jer klubovi nisu zauzeli jasan stav po pitanju
uloge srednjeg stručnog kadra u našoj šumarskoj službi. Prema ulozi određuje se lik,
a prema željenom liku nastavni plan i programi.


Četvrti dio izvještaja odnosi se na rad Upravnog odbora. Održano je 14 odborskih
sjednica i tri plenarna sastanka. Od prošle skupštine održano je u Šumarskom
domu 8 predavanja. Izdavačka djelatnost bila je ometana u svojim planiranim rokovima
nestašicom struje, što će se, nastupom skorih proljetnih dana popraviti. Knjižnica
je povećana sa 106 novih brojeva, te ukupno stanje iznosi sada 2.359 knjiga.


U Društvo je učlanjeno 1981 član, od kojih su 575 redovnih a 1406 izvanrednih.
Od redovnih je 354 šumarskih inženjera i 221 šum. tehničar, a od izvanrednih ima
1358 lugara i ostalih 48. Svi ovi članovi su organizirani u 11 šumarskih klubova.


Kontakt Društva sa Savezom šumarskih društava nije bio odviše živ. Savez je
povremeno slao zapisnike s njihovih sastanaka, ali se mora primijetiti, da na neke
sastanke naši predstavnici nisu bili ni pozivani.


Mnogo življi kontakt je održan sa DITH-om u Zagrebu, gdje se zajedno s našim
predstavnicima rješavala razna pitanja, koliko iz oblasti privrede, toliko i o preuzimanju
nekih funkcija državnih organa, kao na pr. stručni ispiti, zvanja inženjera
i tehničara, napredovanje u službi i si.


Izvještaj urednika »šumarskog lista«


Izvještaj urednika »Šumarskog lista« uvodno konstatira, da je prošlo 77 godina
njegova neprekidnog djelovanja uopće, a 9 godina u našoj oslobođenoj zemlji. Kroz
čitavo vrijeme izlaženja bio je Š. L. zrcalo u kome se odražavao nivo šumarske
nauke. Na tom su se glasilu odgajale i u njemu surađivale tri generacije stručnjaka,
a do oslobođenja je to bio jedini stručni list kod nas. Budući da je Š. L. »de facto«
ostao u nekoj mjeri naš opći jugoslavenski mjesečnik, i obzirom na suradnju iz svih
naših republika, i obzirom da on i u inozemstvu i kod kuće predstavlja relativno
visok nivo jugoslavenskog šumarstva s ne malom tradicijom, postavlja se pitanje,
zašto on to nije i «de jure«. Time bi se mogao kvalitet Š. L. još više poboljšati, te bi
mogao još doličnije predstavljati u stranom svijetu nivo šumarstva Jugoslavije.


U daljem izlaganju napominje, da bi se moglo kritizirati urednika za izbor tematike.
Obrazlaže, da je tematika ovisna o drugovima saradnicima, njihovom stečenom
iskustvu, znanju nagnućima i raspoloživom vremenu. Zbog toga je teško planirati
tematiku članaka.


Zakašnjavanje izlaženja, naročito u posljednje vrijeme, dešava se iz objektivnih
razloga nestašice električne struje.
Na kraju daje Skupštini neke prijedloge o donošenju raznih detaljnijih podataka


o stanju naših šuma i šumarstva raznih zemalja.