DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 93     <-- 93 -->        PDF

kih prilika i promjena vlada. A «u nijednoj struci ne trpi gospodarstvo i intenzitet
rada uslijed čestog premještanja činovnika tako, kao u šumarskoj struci. »Jednako
tako čitamo o apelu na Ministarstvo šuma i rudnika, u kojemu se protestira proti v
sječe nedozrelih hrastovih sastojina kao i protiv toga, što se ne
gospodari- po gospodarskim osnovama. Značajna je bila izvanredna
skupština društva od 4. III. 1928., koja je bila sazvana radi akutnih problema u
struci: 1. o Zakonu o šumama, 2. o ukidanju Šumarskog fakulteta i 3. sudbonosne
posljedice dosadanjeg gospodarenja šumama. Ona je imala potpuno protestn i
karakter. Međutim, od tih svih protesta, preporuka i zahtjeva društva nije bilo gotovo
nikakve koristi.


Po oslobođenju društvo je tretiralo organizaciona pitanja samog društva, a na
pojedinim savjetovanjima primalo obaveze za provođenje petogodišnjega plana, koji
je bio, u osnovnim postavkama, na liniji razvoja šumarstva i drvne industrije. Na
kongresima se donosi mnoštvo zaključaka o pojedinim mjerama stručnog karaktera
koje treba poduzeti. Privredno-političke mjere su se manje tretirale sve do posljednjih
godina, kad je organizacija šumarstva stupila, kao oštar i najaktuelniji problem
na prvo mjesto (koji, nažalost, ni do danas nije rjesen).


Nakon referata prof. A. Kaudersa pozdravio je ing. Šerbetić prisutnog delegata
Društva agronoma ing. Rapaića. Pročitani su brzojavni pozdravi od bratskih društava
:


Od Šumarskog društva NR Srbije:


»Želimo uspeha radu Skupštine. Delegati Saveza i našeg društva ne mogu doći.
Naša skupština odložena.»
Od Šumarskog društva NR Bosne i Hercegovine:
»Želimo vašoj 75. godišnjoj Skupštini i društvu plodan rad.«
Od Šumarskog društva NR Makedonije:
»Ja pozdravljame Vašata 75-redovna godišnja skupština i Vi poželuvame poln


uspeh vo rabotata.«
Šumarski klub iz Gospića je telefonski javio da ne mogu prisustvovati Skupštini
radi obustavljenog saobraćaja. Klub želi dobar i sretan uspjeh u radu.


Redovni profesor Šumarskog fakulteta u Zagrebu, dr. M. Anić je pismeno
ispričao izostanak radi bolesti, a skupštinare najtoplije pozdravlja i želi mnogo
uspjeha u radu.


Nakon toga ing. Šerbetić poziva prisutne, da se minutom šutnje sjete drugova
koji su umrli u prošloj godini:


Ing. KOHOUT, ing. KRUNIĆ, ing. HORAK, FERLJAN I LAJER.


U radno predsjedništvo skupštine izabrani su drugovi: ing. Dragan Tonković,
ing. Petar Ostojić, ing. Franjo Presečki, ing. Predrag Dobrosavljević i dr. Dušan
Klepac. U verifikacionu komisiju su birani: ing. V. Cvitovac, ing. S. Brixy i ing. M.
Juzbašić; za zapisničare: ing. D. Bura, i ing. M. Špiranec; za ovjerovitelje zapisnika:
ing. Ivo Podhorski i ing. Ivan Smilaj; u kandidacioriu komisiju: ing. V. Lacković,
ing. B. Milas N. Goger; u izbornu komisiju: ing. D. Majer, ing. S. Lulić, ing. I. Popp;
u komisiju za zaključke: ing. S. Frančišković, ing. M. Androić, ing. Đ. Babogredac.


Daljnji tok skupštine je vodio ing. Tonković. Skupština je prihvatila dnevni red
kako je bio predložen i već ranije objavljen.


Prije prelaska na dnevni red ing. A. Perušić je čestitao prof. A. Kaudersu 75godišnjicu
života, a 52. god. neprekidnog članstva u Društvu. Prisutni su dugotrajnim
pljeskom toplo čestitali našem zaslužnom članu, odličnom stručnjaku i neumornom
borcu za napredak šumarstva.


Tajnički izvještaj


Slijedio je tajnički izvještaj. Donosimo ga u obliku izvadaka iz najvažnijih
dijelova, kako bi se o njemu informirali i oni naši članovi, koji nisu mogli biti prisutni
Skupštini.


Tajnički izvještaj o radu Upravnog odbora podijeljen je na četiri dijela. Prvi
dio, uvod, tretira ukratko karakter i cilj Šumarskog društva nabrajajući najglavnije