DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Na posljednju od mnogobrojnih inicijativa Instituta za šumarska istraživanja,


obratila se Uprava za šumarstvo Sekretarijata za poslove narodne privrede NRH


našem Društvu sa zamolbom, da se na plenarnom sastanku razmotri problematika


instituta, kako bi struka iznijela svoje stanovište.


Nakon održanih sastanaka, Društvo je uputilo Upravi za šumarstvo Sekretari


jata za poslove narodne privrede dopis slijedećeg sadržaja:


»Dne 13. XII. 1953. g. održan je prošireni plenarni sastanak Šumarskog društvi


NR Hrvatske po pitanju organizacije naučno-istraživačkih instituta šumarstva i drvno


industrije na području Hrvatske.


U diskusiji, koja je bila naročito živa i dugotrajna, došao je do izražaja jedin


stve n sta v cijele struke šumarstva i drvne industrije o važnosti istraživačkog


rada na mnogobrojnim problemima, koji se gomilaju pred strukom. Prakticističko


gospodarenje u šumarstvu i »ad hoc« rješavanje problema u drvnoj industriji ne samo


da ne daju željene rezultate, nego se što dalje to više otežava situacija struke, pa čak


ugrožava i samo životarenje ovih privrednih grana.


Na sastanku je istaknuta dosadašnja nedovoljna pažnja nadležnih foruma za
razvoj naučno-istraživačkog rada ovih privrednih oblasti, koje su u najtežim situacijama
spašavale ekonomik u zemlj e uz uslov vlastitog relativnog slabljenja.
Dosadašnje materijalno osiguranje istraživačkih instituta od svega 0,07% btto proizvoda
ovih grana, u situaciji kad se u inozemstvu u tu svrhu ulaže preko 1%, predstavlja
ništetnu sitnicu.


Jednako tako je došao do izražaja stav, da se Institut za šumarska istraživanja
spoji s Institutom za drvno-industrijska istraživanja u jedinstven Institut, kao što
su i te dvije privredne oblasti jedinstven ekonomski organizam. Ovo spajanje bi
imalo osigurati koncentraciju materijalnih sredstava na najvažnijim problemima operative,
koji bi se u tom slučaju iskristalizirali bolje nego običnom koordinacijom
dvaju odvojenih instituta.


Na kraju diskusije, koja je svestrano, pažljivo i živo razmotrila pojedina pitanja,
prošireni plenum Šumarskog društva je zadužio Upravni odbor, da preporuči
Državnom sekretarijatu za poslove narodne privrede slijedeće zaključke plenuma:


1. Institut za šumarska istraživanja i Institut za drvno-industrijska istraživanja
trebalo bi spojiti u jedinstveni naučno-istraživački institut.
Institut za eksperimentalno šumarstvo Jugoslavenske Akademije znanosti i
umjetnosti ne bi bio obuhvaćen ovom fuzijom radi drugačijeg karaktera i posebne
metodike rada.


2. Jedinstveni institut bi imao biti samostalan, pod društvenom kontrolom: radom
instituta bi rukovodio Institutski savjet kao izvršni organ Institutsko vijeće
treba da je sastavljeno od članova Institutskog savjeta i predstavnika svih šumskih
gospodarstava i drvno-industrijskih poduzeća. Institutski savjet bi sačinjavao manji
broj stručnjaka iz redova naučnih radnika i stručnjaka operative.
3. Novi institut treba finansirati iz budžeta, budući da treba rješavati veći broj
aktuelnih problema, čije se rješavanje veže uz duže rokove. Istodobno treba omogućiti
novom institutu i korištenje dotacija od šumskih i drvno-industrijskih poduzeća,
te naplaćivanje usluga za obavljenu servisnu službu. Neutrošena sredstva od dotacija
i naplaćenih usluga ne bi se smjela krajem godine povlačiti u budžet, nego bi se
trošila za popunjenje opreme, te proširenje i intenziviranje istraživačke službe. Budžetiranje
ne smije biti kočnica istraživačkog rada i treba da bude osnovni materijalni
oslonac za djelovanje instituta.
4. Radni kadar instituta treba birati putem javno raspisanog natječaja. Budući
da se dosadašnje postavljanje kadrova administrativnim putem nije pokazalo svrsishodnim
za efikasan rad instituta, to se treba sistem natječaja protegnuti i na sve
dosadašnje osoblje instituta.
Ing. Z. P.


12&