DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Ovo pitanje također iznijeti i pred Savezno izvršno vijeće, odnosno pred druga
Mijalka Todorovića.


— Po pitanju kooptiranja ing. Sikića u Upravni odbor Saveza šumarskih društava
:
1. Plenum se saglasio za kooptiranje u Upravni odbor Saveza druga ing. B.
Šikćia, koji je izabran za sekretara Saveza ITJ.
— Po pitanju izbora delegacije za odlazak u Savezno izvršno vijeće:
Plenum je za delegate izabrao slijedeće drugove: Ing. F. Alikalfića, ing. R. Đekića,
ing. S. Šurića, ing. A, Kneza, ing. B. Drujoskog i ing. Đ. Jovića i predložio,
da se pred druga Mijalka Todorovića iznesu sledeća pitanja:


1. Pitanje organizacije šumarstva:
a) potreba donošenja zakona o šumama i davanja istog na javnu diskusiju;
b) pitanje reguliranja naučno-istraživačke službe;
c) pitanje osnivanja Saveznog organa za šumarstvo;
d) pitanje fapultetskih i školskih šumarskih dobara.
2. Stručno savjetovanje:
a) upoznati s namjerom Saveza ŠD da se organizira jedno stručno savjetovanje
s temom: »Proizvodnja i potrošnja drveta u FNR!« i tražiti materijalnu pomoć.


3. Potreba donošenja tehničkih propisa:
a) Uredba o projektiranju;
b) Uputstvo za uređenje šuma.
4. Pitanje Komore:
a) potreba osnivanja zajedničke Komore za šumarstvo i drvnu industriju.
5. Pitanje osnivanja Instituta za drvo:
a) upoznati sa stanjem stvari u pogledu Instituta za drvo u Zagrebu i ukazati
na potrebu da se što prije donese Uredba o osnivanju toga instituta.
b) Istaći probleme instituta uopće.
Na kraju je plenum dao saglasnost za isplatu 25.000 dinara godišnje na ime
nagrade službenicima Šumarskog društva Srbije za obavljanje poslova Saveza kao i
dodjeljivanje posebne nagrade drugu Vujoviću za vođenje i uređivanje zapisnika
s ovog plenuma pa je riješeno:


1. da sva Društva prouče ozbiljno i temeljno zaključke s ovog plenuma i
2. da sva Društva pošalju Savezu izvještaje sa svojih godišnjih skupština, kao
i da ubuduće dostavljaju redovno i zapisnike sa sjednica plenuma svojih upravnih
odbora.
NAŠI INSTITUTI


U Hrvatskoj postoje tri instituta koji proučavaju problematiku šumarstva
i drvne industrije i vrše naučna istraživanja u tim privrednim oblastima. Institut za
eksperimentalno šumarstvo Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti usmjerio
je svoja istraživanja uglavnom na područje krša. Ta istraživanja, su vezana na veoma
duge rokove a sam Institut nema svrhu servisne službe. Institut za šumarska istraživanja,
po svom općem zadatku, treba da je neposredno vezan uz tako reći dnevno
poslovanje naših osnovnih šumarskih pogonskih jedinica — šumarija, te ima velik
značaj u izdizanju nivoa konkretne šumarske prakse. Zbog toga je usmjeren, osim na
dugoročna istraživanja i na servisnu, savjetodavnu službu. Jednako tako stoji i s Institutom
za drvno-industrijska istraživanja.


Iako su ovi instituti do sada imali i rezultata, oni su mogli našem praktičnom
privrednom poslovanju više pružiti, da su bili u boljim materijalnim i organizacionim
prilikama. Ostali uslovi su također bili u tolikoj mjeri nepovoljni, da se može zahvaliti
samo velikoj energiji pojedinih njihovih članova za do sada date rezultate.


Mora se priznati, da se ni naše Šumarsko društvo nije u dovoljnoj mjeri zala-,
galo u sređivanju uslova njihova rada. Bilo je akcija, ali one nisu bile odviše uspješne.
Nismo znali pronaći takav oblik akcije, koji bi osigurao pun uspjeh.