DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 9     <-- 9 -->        PDF

naših šuma i znatno umanjuje ugled šumarskog stališa, koji je u prvom
redu zvan da vodi brigu o uzgajanju šuma.


Nakon proslave pedeset-godišnjice donosi šumarski list interesantan
i značajan članak urednika prof. Ugrenovića pod naslovom: »Poslije
slave i zbora«. Na kraju tog članka čitamo: »Kako dakle vidimo slava
nam je prošla dostojno, ozbiljno i u znaku rada. No mislimo, da se ne
varamo, ako ustvrdimo, da je i slavi i zboru manjkao onaj pravi zanos
i duboko oduševljenje, koji bi se morali javiti u ovako velikim časovima.
Nama se čini, da je mnogom učesniku negdje duboko u podgrlicu ostao
okus neke gorčine i apatije. Nitko od nas ne bi mogao točno da definiše
i da kaže što je to i otkle to. Samo se osjeća, da naš šumarski brod plovi
negdje po nekoj magli.« Dalje se opet kaže: »Krajni je čas da počnemo
spašavati naš brod! Ako ne možemo da spasimo brod — da spasemo bar
brodicu Udruženja!« čini se, da je šumarstvo I. Jugoslavije već prije
1925. godine bilo zaraženo strančarstvom, a osim toga već je bila pod
jakim utjecajem kapitalizma.


Prigodom pedeset-godišnjice izdalo je Udruženje spomenicu pod naslovom
»Pola stoljeća šumarstva«. Spomenica ostat će trajan spomenik
rada naših šumara. Potrebno je, da i danas zahvalimo akademiku Ugrenoviću
na zamašnom poslu oko redakcije te Spomenice.


U izvještaju rada Udruženja u god. 1926/27 tuži se uprava, da je
na skupštini god. 1926 doneseno po šumarstvo korisnih rezolucija, koje
je predsjedništvo svestrano i opširno razradilo, uputilo na Ministarstva
u čiji djelokrug rješavanje tih rezolucija spada, a da sav taj trud nije
dao pozitivnih rezultata.


Donesena je rezolucija o populariziranju šumarstva u kojoj je istaknuta
važnost upoznavanje naroda i širokih krugova sa vrijednošću naših
šuma, koli u materijalnom toli i u zdravstvenom, estetskom i klimatskom
odnošaju. Zatraženo je od Ministarstva šuma i rudnika, da se izvrši reorganizacija
Ministarstva i to u onom smjeru kako bi se administrativne
prilike poboljšale, kako bi uzgoj i eksploatacija šuma najbolje napredovala.
Ministarstvo je upozoreno na loše gospodarenje u mnogim šumama,
u kojima se gospodarilo´ proti gospodarstvene osnove, u kojima su se
sjekla sva stabla iznad 30 cm prsnog promjera, u kojima se obavljala
sječa sredodobnih i u najboljem se razvitku nalazećih stabala. Tražilo se
je, da se goli krš što prije zašumi, bujice i vodotoci da se urede. Mnogo
toga se tražilo, a uspjeh svih molbi, zaklinjanja i traženja bio je ravan
nuli.


Na izvanrednoj skupštini, održanoj u Beogradu, 4. i 5. marta 1928.,
vodile su se rasprave: 1. 0 Zakonu o šumama (Ugrenović). 2. 0 ukidanju
šumarsko-gospodarskog fakulteta (Petračić). 3. Sudbonosne posljedice
dosadašnjeg gospodarenja sa šumama (Nenadić).


Na toj je skupštini još u većoj mjeri došlo do izražaja nezadovoljstvo
uprave društva s radom najviših šumarskih vlasti.


Na skupštini održanoj 1930 godine u Ljubljani saopćuje predsjednik
udruženja ing. Cmelik: »Promatramo li rad na polju šumarstva kroz
zadnje dvije godine vidimo, da se on može raščlaniti u dva dijela: 1.
Zakonodavni rad i 2. revizija dugoročnih ugovora. U oba ta smjera radilo
se mnogo i intenzivno. Najvažniji plod zakonodavnog rada jeste novi
Zakon o šumama od 21. XII. 1929. Drugi važan moment u radu na šu