DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1954 str. 89     <-- 89 -->        PDF

3. Od strane U. o. Saveza zadužuje se ing. Radovan Ivkov po pitanju školstva.
Ad 4.—4 1. Da Savez pokrene inicijativu aa se sve ustanove, instituti i zavodi,
koji rade na naučnom istraživanju, što prije sastanu i izaberu jedan koordinacioni
odbor. Ovom sastanku treba da prisustvuju pretstavnici Saveza šumarskih društava
i Nacionalnog komiteta.


Preporuku za ovaj sastanak uputiti sadašnjem interinstitutskom odboru.


2. Ing. Bana Jovanovića upoznati s diskusijom i zaključcima po ovoj točki
dnevnoga reda.
3. Zamoliti Akademijski savjet da obezbjedi po jedan komplet dokumentacije,
koju izdaje Međunarodna unija, onim naučnim institucijama, koji nisu članovi ove
Unije (Šumarski fakultet u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu i Skoplju i Institut
u Skoplju i Zagrebu).
Ad 4.—5 1. Savez stoji na gledištu da je potrebno, da se osnuje Komora za
šumarstvo i drvnu industriju.
S ovim zaključkom upoznati Savezno izvršno vijeće prilikom odlaska kod druga
Mijalka Todorovića, pa ako treba tražiti da se donesu i novi propisi za to.
Pošto je postavljeni dnevni red iscrpljen, plenum je razmotrio još neka važnija
pitanja, pa je doneo još nekoliko zaključaka:


— Po pitanju Uredbe o građevinarstvu:
1. Da se odmah od Izvršnog vijeća zatraži izmjena uredbe o građevinarstvu, i to
kao usmeno tako i putem jednog memoranduma u kome bi se upozorilo na posljedice
koje bi mogle proisteći ako bi ovakva uredba ostala na snazi.
— Po pitanju organiziranja stručne ekskurzije u Njemačku:
1. Da se Savez u vezi s ovom ekskurzijom prethodno informira kod Komisije
za međunarodne veze Saveznog izvršnog vijeća (kod druga Marka Ristića).
2. Da Savez pozove društva da predlože ljude za ovu ekskurziju, a da drug
Alikalfić obavijesti o tome prof. Mantla. Savez smatra da ova ekskurzija treba da
bude na bazi reciprociteta.
— Po pitanju izbora stručnjaka za odlazak u inozemstvo po liniji FAO:
1. Da sva šumarska društva u roku od 5 dana predlože Savezu imena kandidata
za odlazak u inozemstvo, a Savez će učiniti izbor i izvjestiti Zavod za planiranje
FNRJ.
— Po pitanju odašiljanja delegata na Međunarodni šumarski kongres u Indiji:
1. Da Savez potraži mogućnost da pošalje bar 3 delegata na kongres u New
Delhi i to: jednog za uzgoj, jednog za drvnu industriju i jednog za podizanje šuma.
2. Da se kandidati, koji budu izabrani za ovaj Kongres, prethodno dobro spreme
i da priprave stručni referat.
— Po pitanju osnivanja Instituta za drvo u Zagrebu:
1. Da se Savez obrati pismom Izvršnom vijeću Hrvatske i ukaže da smo kao
nacija zainteresirani da se što prije donese Uredba o osnivanju Instituta za drvo
u Zagrebu, kao i da se strogo povede računa o primljenoj opremi za ovaj Institut
iz inozemstva.
2. Da se Savez obrati pismom Institutu za drvnu industriju u Zagrebu i izvijesti
što je s opremom iz inozemstva.
3. Da se ovo pitanje iznese i pred druga Mijalka Todorovića. Pored ovoga rješeno
je, da se Savez šumarskih društva zainteresira i pomogne osnivanje Nacionalnog
instituta za topolu.
— Po pitanju izbora delegata u Saveznu komisiju za standardizaciju:
1. U Saveznu komisiju za standardizaciju određuje se ing. Slavko Jovanović,
a za njegovog zamjenika ing. Lazar Vujičić.
— Po pitanju osnivanja društava ŠTPO:
1. Plenum prihvaća prijedlog da Savez šumarskih društava pomogne organiziranje
ŠTPO u svoja posebna društva.
— Po pitanju Saveznog organa za šumarstvo:
1. Savez šumarskih društava stoji čvrsto na gledištu, da je potrebno obrazovati
Savezni organ za šumarstvo u Državnom sekretarijatu za privredu.